PEYGAMBER EFENDİMİZİN VEFATINDAN SONRA MEYDANA GELEN BAZI OLUMSUZ OLAYLAR.!!!

0
133

“RİVAYET EDENLER”
1.Abduhayr 2.İkrime,3.İmam Zeynel Abidin,4.Ali ibn Rubbah,5.İmam Ali,6.Muhammed ibn.Sirin,7.Bazı Mürseller.
1.Abduhayr’ın rivayeti şu şekildedir:
HASKANİ:Abduhayr’dan Yeman’dan anlatmıştır.Yeman şöyle dedi: Hz.Peygamber şehadete erişince imam Ali Kur’an-ı iki cildin arasında toplayıncaya kadar abasını sırtına koymayacağını konusunda yemin etti veya ant içti.Nitekim kur’an’ı toplayıncaya kadar da abasını sırtına koymadı.
HASKANİ:Suddi’den Abduhayr’dan şöyle anlatmıştır.Abduhayr Hz.Ali Hakkında şöyle dedi:Hz.Ali Allah’ın elçisi’nin vefatından sonra sahabelerin telaşlı olduklarını gördü.
Bu yüzden kur’anı toplayıncaya kadar abasını sırtına koymayacağını konusunda yemin etti.Bundan dolayı kur’anı toplayıncata kadar evinde oturdu.Kur’an’ı mushaf halinde toplayan ilk kişi odur.Onu bütün kalbiyle ve ciddiyetiyle toplamıştı.Şimdi o Cafer’in ailesinin yanındadır.

İKRİME’NİN RİVAYETİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Abdurrezak Muammerden Eyup’dan ikrimeden nakletmiştir.O şöyle dedi: Ebu Bekir’e biat edilince imam Ali evinde kaldı ve muhalefet etti.Ömer onunla görüşünce”Ebu Bekir’e biate muhalefet mi ediyorsun?”dedi.
İmam ali şöyle cevap verdi:
“Ben Allah’in Elçisi s.a.v.vefat edince farz namazlar dışında,Kur’an’ı toplayincaya kadar abamı giymeyeceğim konusunda yemin ettim.Ben Kur’an’ın tahrif olmasindan korktum.

İMAM ZEYNEL ABİDİN’İN RİVAYETİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Askeri …Cafer bin Muhammed ibn.Ali ibn.Hüseyin’den babasından,dedesinden anlatmıştır.O şöyle dedi: “Allah’in Elçisi (s.a.v.)İmam Ali onun defniyle meşgul oldu İnsanlar Ebu Bekir’e biat ettiler.İmam Ali oturdu ve kur’an’ı topladı ve derilere yazmıştı.

ALİ İBN.RUBBAH’IN RİVAYETİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Haskanı Ali ibn.Rubbah şöyle dedi:Kur’n’ı Allah’ın Elçisi’nin zamanında İmam Ali ve Ubey topladılar.

HARZEMİ:

Ali ibn.Rubbah şöyle dedi:
Kur’anı Allah’ın Elçisinin zananında Ebu Talip oğlu Ali ve Ubey ibn.Kab topladılar.

İMAM ALİ’NIN RİVAYETİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Ebu Naim Abduhayr’dan İmam Ali’den anlatmıştır. İmam Ali şöyle buyurdu:
“Allah’ın Elçisi vefat edince Kur’an’ı iki cildin arasına toplayincaya kadar abamı sırtıma koymayacağım konusunda yemin ettim ve ya ant içtim.Nitekim Kur’an’ı toplayıncaya kadar da abamı sırtıma koymadım.

MUHAMMED İBN.SİRİN’IN RİVAYETİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

İbn.Sad Muhammed şöyle dedi:
Öğrendiğim kadariyla imam Ali,Ebu Bekr’e biat etmeyi geciktirdi. Ebu Bekir onunla karşılaşınca beni İstemiyormusun? diye sordu:
Bunun üzerine İmam Ali şöyle buyurdu:
“Hayır,ancak,kur’an’ı toplayıncaya kadar namaz dışında abamı giymeyeceğim konusunda yemin ettim.
Şöyle dedi insanlar onun kur’anı nüzul sırasına göre yazdığına inaniyorlardı.
Muhammed şöyle dedi.keşke o kitaba ulaşmak mümkün olsaydı,çünkü onun içinde birçok ilim vardır.ibn.avn şöyle dedi ben ikrime”ye o kitabı sordum,ancak onu bilmiyordu.

HASKANİ İBN.ŞİRIN ŞÖYLE DEDİ.

Allahın elçisi vefat edince Ali evinde oturmaya başladı ve dışarı çıkmadı.Ebu bekir’e Ali evinde dısarı çıkmiyor,sanki senin hilafetini istemiyor gibi,onun yanına git denildi.
Ebu bekir Ali’ye benim hilafetimi istemiyor musun?” diye sorunca Ali şöyle dedi…
“Senin hilafetini istemiyor değilim ancak kur’an’ın içine bir şeylerin ekleneceğini görüyorum.Bu yüzden Kur’an’ı toplayıncaya kadar cuma namazları dışında abamı giymeyeceğim konusunda yemin ettim.İbn.Sirin şöyle dedi:Öğrendiğim kadariyla Ali kitabında nasih ve mensuh olanları yazmıştı.

HASKANİ İBN.SİRİN ŞÖYLE DEDİ:

Ebu bekire biat edilince Ali evinde oturdu.Onun yanına bir adam gelip Ali seni istemiyor,onun yanina git,dedi.
Ebu bekir Ali ye beni istemiyorsun deyince şöyle dedi.
Vallahi seni istemiyor değilim Ancak allahın elçisi vefat etti ve kur’an henüz toplanmış değildi.Onun için bir şeylerin eklenmesinde korktum,Bu yüzden kur’an’ı toplayıncaya kadar Namaz dışında dışarı çıkmayacağım konusunda yemin ettim.
Ebu bekir şöyle dedi:
Evet görüşün doğrudur.

HASKANİ İBNİ SİRİN ŞÖYLE DEDI:

Öğrendiğim kadariyle Ebu Bekir Ali ile karşılaşınca benim hilafetimi istemiyor musun?”diye sordu.
Hz.Ali şöyle cevap verdi:”Hayır,ancak Kur’an’ı toplayıncaya kadar,namaz dışında abamı giymeyeceğim konusunda yemin ettim.
Şöyle dedi:Ali Kur’an’ı nüzul sırasına göre yazdı,keşke o kitaba ulaşabilseydim çünkü onun içinde birçok ilim vardı.
Muhammed ibn Sirin şöyle dedi:Ben ikrime’ye sordum ancak onu bilmiyordu.