RASULULLAH ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:CEBRAİL BANA GELDİ DEDİKİ EY MUHAMMED ALLAH SANA ALİ’Yİ VE ONU SEVENLERİDE SEVMENİ EMRETMİŞTİR!!!

0
246

DELİLLERİYLE EHL’İ BEYTE MEVEDDET
Üç sadıkın beyanı, Ali’nin cennetele hesapsız giren yetmişbin kişinin imamı olduğunun izahı;Ey Ali,Allah seni sevenin ömrüne emniyet ve iman ile son verir”hadisinin beyanı;Ali’yi sevmenin nimet,buğz etmenin âfet olması Allahın ona muhabbeti emretmesi,mümin sayfasının başlığı Ali sevgisi olması insanlar Ali sevgisinde birleşselerdi Allah cehennemi yaratmayacağını onun kulhüvellahu ahad gibi olması, Hakkında üçyüz’den fazla âyetin nâzil olması Kur’an-ın dörtte birinin ehli beyt hakında indiği ve cennete iştirak hadisinin izahı hakkındadır.
Ebü Yâ’la ve Ebü Eyyüp el ensari’nin şöyle söylediklerine Ahmed Müsned’de Ebu Nuaym İbnü,l-Megazili ve Muvaffak el Harzemi de kitaplarında senetlerle yer verdiler.
Rasulullah (s.a.v.)Buyurdu ki “Sâdıklar üç kişidir Hakkında Allah’ın Ey kavmim ! uyun gönderilen elçilere buyurduğu Âl-i Yâsin’den bir mü’min olan Habib-i Necar hakkında Allah’ın Rabbim Allah’tır dediği için adamı öldürecek misiniz ?buyurduğu Âl’i Firavun’dan olan Hezekiel ve onların EN ÜSTÜNÜ OLAN ALİ BİN EBU TALİP.
İbnü’l Megazili,Enes bin.Malik’in şu rivayetini kitabına almıştır:
Rasulullah şöyle buyurdu ki: Ümmetimden yetmiş bin kişi kendilerine sorgu sual olmaksızın cennete girer.Sonra Ali’ye döndü ve “onlar cihat edenlerdir ve imamları da Ali bin Ebu Talib’dir buyurdu.
Ahmed’in Müsned’inde Ebü’l Muğire’den naklen Ali’nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
Rasulullah (s.a.v.) beni aradı ve beni bir duvarın dibinde uyurken buldu.
Ayağı ile beni dürttü kalk,vallahi benim kardeşim ve neslimin babası olarak senden razıyim sünnetimi ibka için savaşırsın Kim bana ahdine bağlı ölurse vâdini yerine getirmiştir. Güneş doğup battığı sürece,senin ölümünden sonra kim seni severek ölen kişinin ömrüne Allah,emniyet ve iman ile son verir.
İsabe’de şöyle geçmiştir:Yahya bin Abdurrahman el endari dedi ki:
Rasulullah (s.a.v.)şöyle buyururken işittim: “Kim ALİ’Yİ Yaşarken ve ölümünden sonra Severse Allah ona güven ve himameyi nasip eder.
Rasuullah (s.a.v.)Şöyle buyurmuştur:
Ali’nin sevgisi öyle bir nimettir’ki o varken hiç bir kütülük zarar vermez.Ona buğz etmek öyle bir afettir ki o varken hiçbir hayır fayda vermez.
Muvaffak’ın kitabında aktardığı Ebu zerr’in Ali”den naklettiği rivayette Nebi (s.a.v.)şöyle buyurmuştur:
Cebrail indi ve buyurdu ki:”Ey Muhammed,hiç şöphesiz Allah sana Ali’yi sevmeni ve onu seveni de sevmeni emretti.
Rasulullah ( s.a.v.)Buyurdu ki: Allah bana dört kişiyi sevmemi emretti ve kuşkusuz onları sevdiğini de bildirdi.”
Ey Allah’ın Resulü,onlar kimlerdir? denildi.
Ebu zer,Salman ve Mikdât bin.Esved el kindi’yi zikrederek-Ali onlardandır,
buyurdu.