RASULULLAH ŞÖYLE BUYURMUŞTUR;
ÜMMETİMDEN KİM EVLATLARIMA SAYGI VE HÜRMET ETMEZSE KİYAMET GÜNÜNDE YÜZÜ KARARMIŞ BİR ŞEKİLDE KARŞIMA ÇIKAR…

0
247

Resulullah s.a.v.şöyle buyurmuş;
Sizden Sırat üzerinde en sağlam duracak kişi,Ehl’i Beytime karşı en çok sevgi besleyeninizdir.
Bu hadis İbn’i Adiy ve başkaları Hz.Ali’den nakletmiştir.
BAŞKA HADİSTE DE:
“Her kim ki,ömrünün kendisine bereketli kılınmasını ve Allah’ın ona verdiği nimetleri sürekli kılmasını isterse benden sonra Ehl’i Beyt’im hakkında güzel bir tutum sergilesin,Saygı ve hürmet göstersin. Her kim ki,benden sonra onlar hakkın da güzel bir tutum sergilemez ise ömrü bereketsiz olur ve kıyamet gününde karşıma yüzü kararmış bir şekilde çıkar!
Bu Hadisi Ebu Şeyh tefsirinden nakletmiştir.

KAYNAK:
1-Camiü’s-Sâğir Suyüti C.1 Sayfa 12 NO:.159 Ali el Müttaki Kenzü’l Ummal C.12 S 96 NO:34157
2-Ebu Nuâym Ma’rifetü’s-Sahâbe 1276/1197