RASULULLAHIN TORUNLARINDAN İMAM CAFER-I SADIK ŞÖYLE BUYURMUŞ!!

0
240

Hz.Mehdi Rükün ve Makam arasında durur ,yüksek sesle azametli bir şekilde şöyle seslenir:
Ey benim Temsilcilerim ve özel dostlarım,ey ben zuhur etmeden Allah’ın bana yardım etmesi için yer yüzünde hazırladığı kimseler,itaat ederek bana geliniz .”Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde Hz.Mehdinin sesini işitirler.Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler.Çok geçmeden göz açıp kapayıncaya kadar hepsi onun huzuruna varırlar.Bu azametli toplantı Rükün ve Makam arasında göneş doğmadan önce gerçekleşecektir.”
Kaynak:
Bihar’ul Envar,C.53,sayfa 7