REDDİ ŞEMS OLAYI NEDİR BİLİYOR -MUSUNUZ!!!

0
275

CEM’UL FEVÂİD’DE ESMA BİNTİ AMİSDEN;
Rasulullah (s.a.v.) bir gün ikindi namazını sahbâ’da kıldılar.Hz.Ali’yi bir iş için bir yere göndermişti döndüğü zaman ikindi namazı kılınmışdı.
Vahy tecellisi alâmetleri belirdi, cenâb-ı peygamber istiğrak hâlinde mübarek başlarını Hz.Ali’nin kucağına koydular.Vahyin tecellisi tamam oluncaya kadar öylece kaldılar. Başlarını kaldırdıkları zaman güneş gurüp etmişdi.Hz.Ali’ye ikindi namazını kılıp kılmadığını sordular Hz.Ali Hayır yâ Resulallah ! Cevabını verince Cenab-ı peygamber şöyle dua ettiler:
Allahım ! kulun Ali peygamberin için nevsini hapsetti,oda senin itâatında idi ve Resulünün itâatında idi,güneşi geri çevir ki namazını kılsın der demez,güneş yükseldi ve güründü.Hz.Ali namazını kılar kılmaz güneş süratle tekrar gurüp etti ve sonra akşam namazı kıldılar.
BU OLAYA”REDD-İ ŞEMS”OLAYI DENİR. Hayber’de,Sahbâ’da vukü’ bulan bu hâdise hakkında pek çok hadis güvenilir kaynaklardan rivayet edilmiştir.Mesela bazıları şunlardır:
İbnil-Mugazili,
Hameveyni Muvaffak Havarezmi,Kitâpul-
İrşad,İmam bakır Hz.Tahtavi “Şifa”da,”Savaik-i Muhrika”da vs.
“Ey kavm ! Ali gibi kim olabilir !
Güneş batdıktan sonra onun için geri dündü,
Allah’in Resulünün hem kardeşi hem damadı ,
Kardeşlik hiç arkadaşlıkla bir olurmu”?