Resulullah Şöyle Buyurmuştur: Kiyamete Yakın Ümmetim 73 Fırkaya Bölünecek 72′ si Cehennemlıktır.!!!! Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Hz Peygamber efendimiz (s.a.v.) Şöyle buyurmuş: Benim ümmetim Kiyamete yakın 73 fırkaya bölünecek 72’si cehennemlıktır. Bir fırka kurtulup Cennette girecek,bu fırkada ehl-i beytime uyanlar(sevenlerdır) Kur’an ve Ehli beyt Âşıkları kevser havuzumda buluşacaklar. Ehli beyt Hz. Muhammed’in ailesi demek. Bu aile Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. Gerçek İslam inancının temelini ehli beyt sevgisi ve bağlılığı oluşturuyor. Ehli beyt’in kutsallığı ve masumluğu Kuran’da şöyle geçiyor: Ahzap suresi 33. Ayet “Ey Ehli beyt,allah sizi her türlü kirden arındırdı ve sizin tertemiz kalmanızı diler”. Yine sevgili Peygamberimiz Ehli beyti için söylediği hadisler var. İşte bu hadislerden bir kaçı: Kuran ve Ehli beyt ikizdir. Ey halk, biliniz ki bende insanım. Allah’ın daveti bana yakında gelecektir. Bende onu kabul edeceğim. İşte ben size iki mühim ve en değerli emaneti miras bırakıyorum. Bunlardan birincisi Kuran, ikincisi benim Ehli beytim’dır Allah’ın huzurunda size Ehli beyt’imi tavsiye ediyorum. Allah’ın huzurunda size Ehli beyt’imi tavsiye ediyorum. Allah’ın huzurunda size ehli beytimi tavsiye ediyorum. Bana ve Ehli beyt’ime Selatü selam getirmeyenin duası kabul olmaz. Benim şefaâtim, ümmetimden Ehli beytimi sevenleredir. Ehlibeytim Nuh un gemisine benzer,ona sarılan ebedi kurtuluşa erer. Kim binmezse helâk olur. Ey insanlar, Allah’ı kendi nimeti ile sizi beslediği için seviniz. Beni de Allah’a olan muhabbetinizle seviniz. Ehli beyt’imi de bana olan muhabbetle seviniz. Her şeyin bir esası, bir temeli vardır. Dinin esası da Ehli beytimdir ve onlara muhabbettir. Ehli beyt’ime eziyet eden, Allah’a eziyet eder. Bütün bu hadislerden anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber ümmetine Ehli beyti’ne uymayı emretmiştir.Ama maalesef ümmetinden bazıları dünya malına tamah gösterip Ehli beyt’e her türlü düşmanlığı yaptılar. Hz. Hasan’ı zehirlediler, Hz. Hüseyin’i Kerbela’da şehit ettiler. Ama sevgili peygamber olacakları görmüş ve ümmetine şöyle seslenmiştir: “Yahudiler 71 fırkaya bölündüler, Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler,sizlerse (Müslümanlar) 73 fırkaya bölüneceksiniz.Ama bu 73 fırkanın içinde sadece bir tanesi doğru yolu bulacaktır. O da benim Ehli beyt’ime uyanlar olacaktır.” Fazla söze gerek yok. Her şey ortada. Ehli beyt’e muhabbet ve bağlılık ibadettir. Gününüz güzel olsun inşallah Ehli beytin Sefaâtı üzerinizde hazır ve nazır olsun inşallah. CEHENNEME GİDECEK 72 FIRKA : Bütün hadis kitaplarında mevcut olan ve herkesin ittifakla kabul ettiği hadis yani Hazreti Muhammed’in sözü şöyledir: Kıyamete yakın ümmetim (Müslümanlar) 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan 72’si helak olup cehenneme giderken, sadece bir tanesi kurtulup cennete gidecek.” Fırka malum cemaat demek. Ben bu hadisi değişik cemaat mensubu tanıdıklarıma sorduğumda aldığım ortak cevap şudur: Hak yani doğru olan fırka biziz. Diğerleri cehennemde yanacaklar… Bu yoruma göre Türkiye’de var olan irili-ufaklı 200 Civarında Cemaat Mensubundan 199’u Cehenneme Girecek Anlamına Geliyor. Bir tanesi cennete gireceği bellidir.Fakat cemaat mensuplarına ve Mürşitlerine Sorduğumda bir türlü Ehl-i beyti sevenler Cennete girecek diyemiyorlar.Bu hadisi nakletmekten muradım Hz. Peygamber efendimiz bugünkü kötü niyetli cemaatleşme tablosunu öngörüp onları ikaz etmesidir… Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Genel Başkanı

0
379