RESULULLAH’IN EHLİ BEYT’İNİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK, SAYGI VE HÜRMET GÖSTERMEMEK İÇİN ALLAH KATINDA ÜSTÜNLÜK TAKVADA’DIR DİYEN KÖTÜ NİYETLİ ALİM VE MÜMİN KARDEŞLERİM BU YAZIMI İYİ OKUSUNLAR VE İBRET ALSINLAR

0
231

Zeyd bin sabit Hz.Peygamberin s.a.v.sahabelerinin içersinde üstün faziletli ,yaşlı, alim bir kişiydi.) “Zeyd bin sabit’in annesi vefat etmişti; Cenaze namazını kıldırdı.Ordan ayrılacaktı, binmesi için katırı yaklaştırılınca Abdullah ibni Abbas gelip katırın yularında tuttu.Zeyd hürmetten dolayı:Ey Resulullah’ın amca oğlu ! Katırın yullarını bırak ! dedi.Bunun üzerine İbni Abbas:Biz âlimlerimize böyle davranmakla emir olunduk,dedi.Zeyd de ibni Abbas’ın elini öptü:Biz de Peygamberimizin ailesine böyle davranmakla emir olunduk,dedi. Bu hadisi Beyhaki ve başkalarının yanısıra Hakim’de sahih olduğunu söylemiştir. KAYNAK: 1.Buhari Fedail-Ashap n.3713,ibni asakir Dimeşk tarihi c.19 n.326 2.Müslim Fedail Ashap (8/24/36/,Taberâni Mu’cemül Kebirc.5 s183 n.5034,Ali el Müttâki Kenzü’l Ummal c.13 s.640n.37620