SAHTE SEYYİDLİĞİ VE İSTİSMARLIĞİ ÖNLEMEK İÇİN PEYGAMBERLER ŞEHRİ URFA’DA TOPLANTI YAPILDI!!! Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki’nin organize ettiği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri gerçekleşen sempozyuma Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı Dr Seyyid Hüseyin Zerraki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve seyit soyundan gelen vatandaşlar katıldı. Sempozyumda konuşan Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkanı Dr Seyyid Hüseyin Zerraki amaçlarının mevcut seyitlerin kayıt altına alınıp sahte seyitliğin önüne geçilmesi olduğunu söyledi. Sempozyumda konuşan Zerraki dernek ve çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı. “Derneğimizin amacı, Sahte seyyidliği ve istismarlığı önlemek, gerçek seyyidleri de kayıt altına alarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü esaslar doğrultusunda İslam dini peygamberi olan Hz.Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyada ve Türkiye’de soyu ve ehlibeyti olan Seyyid ve Şerif aileler arasında imkanlar ölçüsünde her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, dayanışmayı sağlamak, seyyidlik ve şerifl ik makamının ve nakibü’l-eşrâfl ık kurumunun anlaşılması ve gelişmesi ile ilgili bu alanda bilimsel etkinlikler ve yayında bulunmak seyyidlik ve şerifl ik makamınına haiz olanların görevlerini bildirmek bu amaçlardan birine hizmet eden diğer dernek ve yapılar ile dostluk ilişkilerini kuvvetlendirmek amacı ile kurulmuştur. Osmanlı döneminde, Nakibü’l-eşrâf kaymakamları tarafından, verilen;ellerinden neseb-soy seceresi olan seyyid ve şerif kardeşlerimiz derneğimize baş vurarak üye olmaları rica olunur. Eğer herhangi bir sebeble ellerinde ki neseb seceresi kayıp olmuş, çalınmış, yırtılmış ve yanmış ise,bu ailenin adı, baba adı, doğum yeri lakabı, ili, ilçesi, yazılmış şekilde dönemin Nakibü’l-eşrâf kaymakamları tarafından tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlarda İstanbul Süleymaniye İl Müftülüğü meşiha8t ve şeriyye sicilleri arşivin de asırlardan beri düzenli bir şekilde muhafaza edilen “Nakibü’leşraf – secere-i tayyibe defterlerinde mevcuttur.” Oraya gitsinler, kayıtları varsa çıkartsınlar,”Meşihat dairesinde tastik etmek suretiyle, derneğimize müracaat ederek üye yapalım.” Dedi.

0
584