ŞEYH MUHAMMED BİN ALİ BİN HÜSEYİN’İN MEHDİ KAİM HAKKINDA ŞÖYLE DEMİŞTİR!!!

0
230

“El Gaybe”Adlı Kitabında Musa bin. Muhammed bin El-Kasim bin Hamza bin Musa Kazım Hz.lerinden:
Mehdi kaim ve doğumu hakkında ba’zı bilgiler:
Hz.Mehdi doğduğu zaman,imam Hasan’ül Askeri’nin halası Hakime çocuğu aldı imama götürdü,kucağına verdi.imam dilini çocuğun ağzına verip emzirdi,ellerini her yerine sürdükten sonra:”Konuş oğlum!” Dedi.
O zaman çocuk Eşhedu en la ilahe illallah vahdehu la şeriyke lehu ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi dedikten sonra Emirel Mü’minin Hz.Ali’den başliyarak,babasına kadar bütün imamlara tek tek salavat getirdi. Hasan’ül-Askeri Hz.leri,Hakime’ye “Halacığım! Yedinci günü muhakkak burada bulun “dedi.
Hakime :Yedinci gün geldiği zaman,Hala oğlumu bana getir”dedi.Götürdüm.Yine ilk gün olduğu gibi :”Oğlum konuş”dedi.Mehdi Kâim yine şehadet getirdi ve bütün dedelerine salât u selâmdan sonra şu âyeti okudu:
“Ve nüriydü en nemunne alellezinestud’ifü fil’ardı ve nec’alehüm eimmeten ve nec’alehümül vârisiyn”kasas 5
meâli Biz de istiyorduk ki o yerde,ezilmekte olanlara lütf edelim,bol ni’met verelim,onları hayırda öne geçirelim ve onları Fir’avnların diyarına ve emvâline varis kılalım..