SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDİR !!!

0
348

Seyyid Şeyh Hasan Zerraki doğum tarihi kesin belli olmamakla birlikte ölüm tarihi ise Abbasi devletinin Diyabakır Nakibül-Eşraf Kaymakamı Seyyid Ahmet Sadi El Hüseyninin 11.Asırda Seyyid Şeyh Hasan Zerraki ailesine verilen tastikli Neseb şeceresinde Hicri 552 /Miladi 1134 olarak geçmektedir. Ayriyetten Hicri 1328/Miladi 1910 yılında Osmanlı Devleti’nın Diyarbakırda’ki Nakibül-Eşrâf Kaymakamı, Seyyid Hacı Mesud efendi tarafindan MERÂNİ /ÜLGEN Köyünde Felç Ziyaret olan Seyyid Şeyh Osman Zerraki’nin oğlu Seyyid Muhammed Zülfikar’a verilen Hicri 1328/ Miladi 1910 yılında mühürlü ve tastikli nesep şeceresı’nın bilgilerine göre,ve DERHUST/ DİBEK’TE Kİ Türbesinde bulunan Mazar taşlarında’ki arapça yazılarında’da anlaşılması üzerine, Abdurrahman oğlu Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Hicri 552/ Miladi 1135 tarihinde vefat ettiğini yazılıdır.. Seyyid Hasan Zerraki Diyarbakır’ın Lice İlçesi Eski ismi DERHUST Yeni ismi DİBEK KÖYÜNDE Oğulları Seyyid Hüseyin Zerraki ve Nasırgazi Zerraki ile birlikte ayni yerde yanyana kabirleri ziyaret olarak bulunmaktadır. Büyük oğlu Seyyid Abdurrahman’da Irak Bağdat Tahterevan mevkiinde metfun olduğu yazılıdır.Kızı Fatima Şehribanu nerde vefat ettiği henüz tespit edilemedi… Diyarbakır ili Hazro İlçesi MERÂNİ/ÜLGEN Köyünde ZİYARET Olan Mübarek Zat ise Seyyid Şeyh Hasan Zerraki’nin 10.Kuşaktan Torunu’dır Atak beglerinde Yusuf Beg’ın üç oğlundan biri Ömer Beg’ın oğlu SEYYİD ŞEYH OSMAN ZERRAKİ’DIR…. Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Peygamber Efendimizin 16.Kuşaktan torunudur 11.Asırda Şamdan Mardine gelerek Malazgirt Meydan savaşında Sultan Alparslanın Büyük Komutanlarından Sonradan Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Artuklu Devletini kuran Emir Artuk bin Ekserle tanışır ve kızı Hatice Hatunla evlenerek damadı olur…Emir Artuk Bin Ekser damadına Diyarbakır’da ki Atak Beyliğini vererek oraya gönderir. Seyyid Şeyh Hasan Zerraki bu soylu hatundan,Hüseyin, Abdurrahman, Nasırgazi’isimli üç oğlu ile Fatima Şehribanu isimli bir kızı oluyor. Oğulları Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Lice/Atak Hazro/Tercil) Siirt Baykana bağlı Derzin,ve Gırdıkan’da dörttane Beylik kuruyorlar,Bu Beylıkler içişlerinden Serbest Dışişlerinde sırası ile Artuklulara,Akkoyunlu,ve Osmanlı ya bağlı kalmak suretiyle yarı bağımsız olarak 900 Yıl hüküm sürüyorlar. Osmanlı Devletininin Yenilikçi Sultanı II.Mahmut ve onun sadrazamı Başbakanı Mustafa Reşit Paşa 1825 yılında sistamatik bir şekilde başliyarak 1850 yılına kadar Doğu ve Güneydoğuda’ki beylikleri ortadan kaldırınca ZIRKAN/ZIRKİ Beylikleri’de ortadan kaldırılıyor. Elimizde gerek Başbakanlık Osmanlı arşivi ile gerekse Meşihat ve şerriye sicillerinde bulunan Nakibül Eşraf Defterlerine göre Büyük Ceddimiz “Seyyid Şeyh Hasan-ı Zerraki’nin soy ağacı da şöyle devam ediyor. Babası Seyyid Abdurrahman, Dedesi Seyyid Ahmet, Seyyid Tahir, Seyyid Ali, Seyyid Abdullah, Seyyid Cafer-i Katal, Seyyid Muhammed Maktum, Seyyid İsmail El Ekber, İmam Cafer-i Sadık, İmam Muhammed Bakır, İmam Zeynel Abidin, İmam Hüseyin Şehid-i Kerbela, Allah’ın galip Arslanı İmam Ali Mürteza’dır İmam Ali de Hz.Ebu Talib’in oğludur. Zırkan/Zırki; Coğrafyası bugün, Diyarbakır‟ın Lice ve Hazro ilçeleri ile Siirt‟in Baykan ilçesini kapsamaktadır. Zırki bölgesi sırasıyla Selevkos,Bizans, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu,Safevi ve Osmanlı hâkimiyetlerine girmiştir.ZIRKAN/ZIRKİ Bölgesinde (16 onaltı tane) Kürd Aşiretinin biraraya gelip birleşmesiyle oluşturmuş olduğu federatif yapıya Zırkan/Zırki Beylikleri meydana gelmiştir. Bu Beyliklerin başında’ki idareciler ve yöneticileri,Seyyid Şeyh Hasan-ı Zerraki’nın soyundan gelen torunlarıdır… Zırki beylikleri Çaldıran Savaşı öncesi Akkoyunlu devletine bağlıyken Safevi devleti Şah İsmail 1503 yılında Akkoyunlu devletini ortada kaldırınca doğu ve güneydoğuda ki diğer kürd beylikleri gibi ZIRKAN/ZIRKİ Beyliğide 11 Yıl SAFEVİ/ İRAN Devletine zoraki bağlanmış Çaldıran Savaşı’ndan sonra diğer Kürt beylikleri gibi kendi isteğiyle Osmanlı’nın hâkimiyetini kabul ederek,Osmanlı idaresinde hükümet Sancakları,ve Yurtluk, Ocaklık Sancakları, şeklinde yönetilmişlerdir. Bu beylikleri 1825 Yılından başlıyarak sistematik bir şekilde1850 yılına kadar ortadan kaldıran Osmanlı Devletı’nın Yenilikçi Padişahı Sultan II.Mahmud ve ingilterede eğitim gören Başbakanı/ Sadrazam Mustafa Reşit Paşa ingilizlerin kışkırtması ile çok kanlı bir şekilde kardeş kanını dökerek beyliklerin statüleri ellerinden alınarak,Osmanlı’nın bu Merkezileşmesi ile birlikte bazı Zırki beylerinın direnmesi üzerine,Atak beglerinde Hanili Timur Beg ve aile efradı ile birlikte 1836 yılından EDİRNE’YE, Mir Muhammed beg’ın oğlu Hacı Ali Efendi, Amcası Ömer Beg’ın oğlu Mahmud Ağayı ve beraberinde ki 30 hanelik Zırki akrabalarını SİVEREK Sancağına,diğer beyler ve akrabalarıda Sivas ve batı illerine sürgüne tabi tutmuşlardır. “Zırkan/Zırki Beyliği” Doğu ve Güneydoğuda bulunan onaltı tane kürd aşiretinin bir araya gelip, birleşmesiyle ZIRKAN/ZIRKİ ismini Alarak Kurulmuştur. Abdullah Varlı isimli Bir Kürd yazar; “Dugalan Kurdan” Adlı Eserinde Sayfa 385 392 de Zırki Beyliğinde bahseder! Bu beyliğin Miladi 990 yıllarından Mardin, Nusaybin, Siirt Diyarbakır Dolaylarında kurulduğunu söyler. Yazarın tespitine göre Zırkilerin Beyliğinin yapısı Federatif olup bünyesinde şu Aşiretler yer almaktadır… 1-Mihrani,2-Babosi, 3-Çeliki,4-Becini, 5-Şikaki,6-Sturki, 7-Aşani,8-Kurdili, 9-Kişki,10-Hendeki, 11-Aşiti,12-Suhani, 13-Mahmudi, 14-Kaşaksi, 15-Musiki, 16-Sobari.

BİLGi VE BELGELER 1- Diyarbakır, Lice, Silvan, Hazro, Bismil,Tapu Sicil Kayıtları
2- 1850 yılında ortadan kaldırılan beyliklerin tarihi,
3- Seyyid Şeyh Hasan Zeraki’nin Osmanlı Arşivinde Bulunan Soy Şeceresi
4-Aile Soy Şeceresi 5-Şerefhan Bitlisi’nın yazmış olduğu Osmanlıca Arapça, ve Türkçe Doğu ve Güneydoğu Tarihi Şerefname isimli Kitap Sahife 267/281
6-D.Bakır salnamesi.

Dr.Seyyid Hüseyin Zerrakı Düseyder Genel Başkanı
Yazar Hüseyin Zerraki -28 Şubat 20210875

DR. SEYYİD HÜSEYİN ZERRAKİ

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

Genel
SEYYİDLERİN VE ŞERİFLERİN BÜYÜK ANNESİ HZ.HATİCE VALİDEMİZİN VEFAT YIL DÖNÜMÜNDEYİZ!!!

Genel
OSMANLI’DA NİKÂBET TEŞKİLÂTI NASIL KURULDU!!!

Genel
DEĞERLİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM FEFİRRU İLALLAH NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ.?
Son Haberler
SEYYİDLERİN VE ŞERİFLERİN BÜYÜK ANNESİ HZ.HATİCE VALİDEMİZİN VEFAT YIL DÖNÜMÜNDEYİZ!!!
Genel Hüseyin Zerraki – 2 Nisan 20230
OSMANLI’DA NİKÂBET TEŞKİLÂTI NASIL KURULDU!!!
Genel Hüseyin Zerraki – 1 Nisan 20230
DEĞERLİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM FEFİRRU İLALLAH NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ.?
Genel Hüseyin Zerraki – 1 Nisan 20230
“SİVRİSİNEK MUCİZESİ”
Genel Hüseyin Zerraki – 1 Nisan 20230
PEYGAMBER EFENDİMİZİN TORUNU CAFER SADIK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR;
Genel Hüseyin Zerraki – 1 Nisan 20230
dunya-seyyidler-ve-serifler-dernegi
Peygamber efendimizin temiz ve mübarek kanını taşıyan seyyidler ve şerifler, çeşitli ülkelerde yaşamaktadır. Her biri güzel ahlak numunesi olup, yurdumuzda da sayıları pek çoktur.
İletişim: info@dunyaseyyidlerdernegi.com

POPÜLER MESAJLAR

BİZİM NESEB SOY SECEREMİZ:
Genel 20 Eylül 2017

HZ.ZEYNEL ABİDİNİN EVLATLARI:
Genel 17 Nisan 2017

İSLAM DEVTLERİNDE NAKİBÜ’L EŞRÂFLARIN GÖREVİ!!!
Genel 18 Nisan 2017
POPÜLER KATEGORİLER
Genel664
Hz. Ali5
DüSeyDer3
Haberler2
Seyyid2
Ehli Beyt2
Hz. Hüseyin1
Duyurular0
Araç çubuğuna atla
Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneği
77 yorum denetimde
Yeni
Yazıyı düzenle
SEOOdak anahtar ifade ayarlanmadı
Merhaba, Hüseyin Zerraki
Çıkış yap