SEYYİD VE ŞERİFLERE BİÂT ETMENİN FAYDALARI.!!!

0
273

Seyyidlere beyât etmenin faydaları: Seyyidlere nasıl mürid olup,beyat etmek gerekir,Muhakkak ki,Hakk’ın yoluna girmek isteyen kimsenin bir mürşide ihtiyacı vardır.Bir hadiste,”Mürebbim olmasaydı,Rabbime ârif olamazdım buyrulmuştur.Demek ki bir azize teslim olmak şarttır.Bazıları,”kur’an gibi mürşit yoktur “derlerse de,ehlullah,ümmeti dört mertebeye taksim etmiştir:Ehl’i sünnet ve’l cemaat,Ebrâr,Mukarrebin ve Ehlullah Bir kimse Kur’an’ın zahiri Mânâsıyla amel etse,ehl’i sünnet ve’l-cemâatten ve Ebrâr’dan olur.Mukarebbin ve Ehlullah,Takvada bunlardan daha üstündür.Kur’an’ın mânasının yedi batnı vardır.Ehl’i-sünnet,zâhir mânasını anlar.İslam binasının beş umdesi vardır:Şehâdet getirmek,Namaz kılmak,Oruç tutmak,Zekât vermek,Hacca gitmek Bunları yerine getiren,Ehl’i Sünnet ve’l-Cemâat ve Ebrârdandır.Mukarebbin ve Ehlullâh ise,Mürşid-i kâmil Terbiyesiyle Allah’ı dilleriyle Zikretmelerinin yanı sıra,kalpleriyle de zikrederler.Dilleri yorulsa veya yok olsa dahi,kalpleri aslâ yok olmayıp daima Allah’ın birliğini ispat eder.Bedenleri beş vakit namaz kılarken ,ruhani bedenleri Hakka ibadet etmekten bir an olsun ayrılmaz.Zahiren hacca gitmelerinin dışında,ruhani bedenleri kâbenin hareminde bir an olsun ayrılmaz.Mallarının zekâtıni eda etmenin yanı sıra,çeşitli günahlardan hâsıl olan kötü sıfatların’da mürşid-i kâmil’in telkin ettiği tevhit ile yok ederler.Bedenleriyle oruç tutukları gibi,kalp aynalarında zülmet olmaması için boş sözlerden uzak dururlar.Bu sözlerimde ki maksat hekese bir mürebbin’in gerektiğini anlatmaktır.
Peki nasil bir mürşide mürid olmak gerekir? Hamd olsun ki,Cenab-ı Hakk görmeye göz,işitmeye kulak ve idrak etmeye akıl vermiştir.Önce bir bak bakalım,ümmet içinde aziz ve şerefli,aslı ve nesli pak olan kimsedir.?Sonra nasihatlere kulak verip dinle bakalım,”kiyamet gününde âsilere şefâat edecek olan kimdir.”?”sen olmasaydın ,sen olmasaydın felekleri(Alemleri) yaratmazdım .” Bu hitab kimedir.? Kiyamet gününde âsilere şefâat edecek olan,Muhammed Mustafa’dır.(s.a.v.)Tüm mahlukat onun hürmetine yaratılmıştır.”ASLI VE NESLİ PAK OLAN ONUN EVLADIDIR ONLARDAN BİRİNE BEYAT EDİP, ONLARIN GİTİĞİ YOLA GİDERSENİZ HAKİKATE ERESİNİZ.”
Onun evladina beyat etmek,Rasulullah’a beyat etmek gibidir.Onlara intisap etmek,tövbenin kabulüne sebeb olur.