ŞİFAİ ŞERİF’İN YAZARI KADI İYAZ HZ.LERİ ŞİFA İSİMLİ KİTABINDA HZ.RESULULLAH S.A.V. ŞÖYLE BUYURMUŞTUR

0
1370

Benim ailemi tanımak cehennem ateşinden kurtulmaya sebeb olur.Benim ailemi sevmek sırat köprüsünden geçmeye neden olur.Benim ailemle dost olmak ise azâbdan güvende olmaya sağlar.Bu Hadisi kadi iyaz şifa kitabının 1328 numaralı 2.cüz’ünde bahsetmiştir.
KAYNAK:
1- Tırmızi Menâkib 3786,suyuti Camiü’l Ehadis c.3 s.430 no.9091 Taberani Mu’cemul kebir c.3 s.63 no.2678,Heysemi mecma ‘9/163 Ali el -muttaki Kenzü’l Ummal c.1.s.186 no.950
2 – Kadı iyaz şifa s.293-1328
SEYYİD HÜSEYİN ZERRÂKİ DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI TÜRKİYE/İST