YAZIKLAR OLSUN YUH OLSUN GERÇEĞİ GİZLİYENLERE BUNUN HESABINI VEREMEZLER!!!

0
304

İki Emanet Kur’an ve
Ehl-i beyt iken neden Hakki gizliyorsunuz Kur’an ve Sünnet’ diyorsunuz?

“Ey insanlar sizin aranızda,kendilerine sarıldığınız taktirde asla sapmayacağınız iki değerli ve ağır emanet bırakıyorum;
ALLAH’IN KİTABINI VE EHLİ BEYTİMİ BIRAKİYORUM:
Hz.Muhammed (s.a.v.)

Ehli sünnet kaynaklarında tam 32 farklı senetle Hadis Kitaplarında iki Emanetin;Kur’an ve Ehli Beyt olduğu söylenirken,”Sadece iki senette,Kuran ve Sünnet olduğu söylenmiștir. Bu hadisi nakleden kiși Baba ve oğul olan
İsmail bin Ebi üveystir:

Hakimi Nișaburi ve İmam Malik
Kuran ve Sünnet hadis senedini bu iki kișilerden nakletmiștir.

Oysa rical alimleri bu baba ve oğulu yalancı,hadis uyduran kișiler olduğunu söylemektedirler.

Baba oğul yalancı rivayetçiler’dir İki emanet bırakıyorum hadis-i Ehl-i Beyt ismine olan düşmanlıklarından dolayı bunu sünnet kelimesi ile değiştirmişler… “EHLİ SÜNNET KAYNAKLARINDA’DA “KUR”AN VE EHLİ BEYTTİR:Aşağıda Ehli Sünnet Kaynakları şunlardır:
1-Es sevaik-ul Muhrika S.226
2-Sahihi Muslim Bab-u fezail-i Ali C.S 122
3- Suneni Tirmizi C.2.S.308
4- Musnedi Ahmed C.3 S.7
5- Es-Sunen-ul Kubra,C.2
S.148
6- Mustedrek-üs Sahihayn
C.3 S.109
7- Et-tabakatül Kubra C.2.S.195
8- El-Cami-üs sağır C 1.S.104
9- Mecm-üz zevaid C.1.S.170
10- Kenz-ül ummal C.6 S.309
11- İhya-ül meyyit(Suyuti)
Hadis 56
12- Es-sevaik-ul muhrika(ibni Hacer S.141,143,148…
13- Sünnen-üd darimi C.2.S.431
13- Kitabu fezail-il Kur’an)
Usd-ül kabe C.3 S.92,147
14- Yenabi-ül Mevedde
S,36,37,38
Kur’an;”Hak ile batılı birbirine karıștırıpta gerçeği gizlemeyin”
BAKARA/43