YERYÜZÜNDE SEYYİDLERDEN BİRİLER OLMAZSA DÜNYA EHLİ İLE BİRLİKTE BATAR!!!

0
218

Delilleriyle ehlibeyte meveddet
Hamaveyni senediyle rivayet ettiğine göre A’meş,Ca’fer es sâdık’tan,oda babasından,dedesi Ali bin Hüseyin’in şu sözünü nakletmiştir:
Bizler müslümanların imamlariyiz alĺah’ın alemlere hüccetleriyiz Mü’minlerin efendileriyiz
Alınları parlayanların önderleriyiz Müslümanların dostlariyiz.Biz yeryüzü ahalisinin güvencesiyiz.Tıpki yıldızların,sema ehli”nin güvencesi olduğu gibi.Allahın izniyle sema yeryüzüne düşmekten bizimle korunur.Yağmur bizimle yağar,rahmet bizimle yayılır Yeryüzünün bereketleri bizimle ortaya çıkar Yeryüzün’de bizden birileri olmazsa dünya,ehli ile birlikte batar.Sonra şöyle devam etti:Allah Ademi yarattığından beri yeryüzü,zahir ve tanınan ya da gaip ve mestur olan hücetullâhtan mahrum kalmadı. Kiyamete kadar’da yeryüzü hüccetsiz kalmayacaktır.Şayet böyle olmasaydı allaha kulluk edilmezdi.
Ameş dedi ki : Ca’fer es sâdık’a insanlar gâip ve mestur olan hüccettten nasıl istifade ederler”?diye sordum.Bulutla örtüldüğünde güneşten nasıl faydalaniyorsa öyle! buyurdu.

KAYNAK:
1- Nisa 4/59
2- 4/83
3- şeyh müfit,Emali S.348.Ondan Gayetü’l meram S.267,bâb;59,hadis
13,
4- Feraidü’s simtayn’da “Allah için hüccet “şeklindedir.
5-Feraidü’s-simtayn’