ZIRKAN/ZIRKİ BEYLİKLERİ’NİN KURUCUSU SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ’NIN TÜRBESİ!!!

0
199

Değerli kardeşlerim Günümüzde özellikle sosyal medyada ve bazı toplantılarda Seyyid Şeyh Hasan Zerraki’nın türbesi Elazığın Keban ilçesinde olduğunu kulak misafiri oluyorum:Sahih bilgi ve belgelere göre Seyyid Şeyh Hasan Zerraki’nin türbesi Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Derhust/Dibek köyündedır.!!! Elazığın Keban ilçesi zırkıbaz-Gökbelen Köyünde’ki türbede yatan ve oranın halkı tarafından Seyyid Şeyh Hasan Zerraki olarak bilinen muhterem şahsın Pir Hasan REZZAKİ’DIR!!! Başbakanlık Osmanlı Arşiviyle istanbul il Müftülüğü Meşihat ve Şerriye Sicili Arşivinde Muhafaza edilen Osmanlı Devletinin ikinci Başnakibül eşrâfı/Sadat bakanı Muhterem efendi’ye ait Şecere-i Tayyibe Defterı’nın onaltıncı sayfada kayıtlı bilgilere göre bu mübarek zattın? Seyyid Şeyh Hasan Zerraki’nin Müridi ve halifesi Hz.Abbas’ın torunlarından “Ramazan oğlu PİR HASAN REZZAKİ’DIR Bu türbenin üzerinde’ki tanıtma levhasında yazılan biyografyasın’da; her nekadar Seyyid Şeyh Hasan Zerraki olarak yazılmış ve doğum tarihi hicri 881 ölüm tarihi 1001 olarak belirtilmiş ise de bu tarih yanlıştır ve sahih değildir.Söz konusu tarih Seyyid Hasan Zerraki’nın asıl ana şeceresinde istinşah/çoğaltma yapılmış tarihidir.!!! Burada büyük bir yanlışlık ve yanılgı sözkonusudur,bahse konu yerde’ki levha üzerinde bu tarihleri ve biyografyayı yazan kişi ve kişiler, araştırmacı,görevli veya akademisyenler, kim varsa? Bana göre büyük bir yanlışlık ve yanılgı içersindeler…. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile İstanbul il Müftülüğü Meşihat ve Şerriye Sicillerinde bulunan Osmanlı Devletinin 2.Sadat Bakanı-Başnakibül Eşrafı Seyyid Muhterem efendiye ait düzenlemiş olduğu Şecerei Tayyibe/ Nakibül eşraf defterinin onaltı sayfasında kayıtlı biliye göre Elazığın Keban ilçesi zırkıbaz/ Gökbelen köyünde türbesi bulunan bu “Muhterem şahsın Abbasi tayfasında Ramazan oğlu Pir Hasan REZZAKİ olduğu anlaşılmıştır.” “Ayrıca Seyyid Hasan ZERRAKİ’NIN Osmanlı Arşivinde bulunan Soy Şeceresinde Pir Hasan REZZAKİ Ve Pir BİLAL İsimli Muhterem zatların Seyyid Hasan ZERRAKİ’NIN Müridleri ve halifeleri olarak yazılıdır. Bunun aksini idda eden kişi ve kişiler ya? cahilliğinden veya bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Veya kasıtlı olarak bunu göndeme getirmektedirler….. “Sadatların Sadatı olan Seyyid Hasan ZERRAKİ’NIN Bütün bilgi ve belgelere göre Mezar taşlarının üzerindeki arapça yazılarında’da anlaşıldığı gibi oğlu Seyyid Nasır Gazi ve Seyyid Hüseyin ZERRAKİ,ile birlikte Lice ilçesi Eski ismi Antak,Fakat Osmanlı Develtinin yenilikçi Sultanı 2.Mahmut Döneminde 1831 tarihinden itibaren Antak ismi değiştirilerek şuanda Derhust,Dibek olarak bilinen Köyde medfundur…

KAYNAKLAR: 1-Osmanlı devletin 2.nci Sadat Bakanı(Başnakibül- Eşaraf Seyyid Muhterem Efendi’ye ait Nakibül eşrâf defterinin 16.Sayfası 2-Seyyid Hasan Zerraki’nın türbesindeki Şadiye mezar taşlarının ispatlı arapça yazısı . 3-Diyarbakır Salnamesi . 4-D.bakır,Lice,Silvan, Bismil,Hazro,Kulp Hani,Baykan,Derzin, Tercil,Gırdıkan tapu sicil kayıtları 5-Seyyid Hasan Zerraki’nın 1000 yıllık orijinal şeceresi.