0
260

Hz.PEYGAMBER S.A.V.ŞÖYLR BUYURMUŞTUR;
“Ey Abdulmuttalip oğulları sizler için Allah’tan üç şey istedim.1- Sizlerden gaflete olanı istikamet üzere getirmesini, 2-bilmeyene ilim nasip etmesini,3-yolunu şaşıranları doğru yola iletmesini ve cömert,iyi huylu,şefkatli insanlar olmanızı O’ndan istedim.;”Ümmetimden mümin ve Müslümanım diyenler, “Kâbe’de Rükün ve Makam arasında ömrünü geçirse ve daima namaz kılar, oruçlu olsa da eceli gelince” Benim Aileme ve soyuma kızgın bir şekilde ölürse ateşe cehenneme girer.
Bu hadis Taberani ve ibni Asakir ,İbni Abbâs’tan nakletmiştir.
BİLGİ BELGELER:
1-Teberâni Mu’cemü’l Kebir c.11 s.176 n.11436,Heysemi Mecmau’z -Zevâid c. 9 s 272 n.15006,Ali el-Müttâki Kenzü’l ummal c.12 s.42 n.33710