HZ.ZEYNEL ABİDİNİN EVLATLARI:

0
8582

HZ.ZEYN’ÜL-ABİDİN’NİN EVLADLARI: On biri erkek,dördü kız olmak üzere on beş çocuğu varmış,Umdet’üt -Tâlip”, göre soyu altı oğlunda devam etmiştir.

1 -Muhammed’ül Bâkır

 2- Abdüllâh’il-Bahir

3- Zeyd-i Şehid

4- Ömer’ül Eşref 

5 – Hüseyin’ül Asgar

6 -Aliyy’ül-Asgar Adlı oğullarından yürüdüğünu bildirir.