Hz.Peygamber ( s.a.v.) Hicret’ın 10. yılında Hz. Ali’ye siyah bir sancak vererek üç yüz kişilik bir süvari birliğinin başında Yemen’e göndermiştir.Hz.Ali süvarileriyle ilk olarak Mezhecliler’in yurduna gelmiş, buradan da süvarilerini kollara ayırarak seferine devam etmiş ve birçok esir ile...
Hz. İmam Ali (KV); Resulullah’ın (SAV) vâsisi, halifesi ve on iki imamın ilkidir. Hz. Ali (KV), Zilhicce ayının yedinci günü Kâbe’de dünyaya geldi. Babası Ebu Talib, annesi ise Esed kızı Fatıma’dır. Zeyd ve Haydar da onun diğer mübarek isimlerindendir....
Hz. Ali, zulüm yaparak zafere ulaşılmak olamaz buyurmuştur. Yani, zulmün neticesi hayırlı olmaz, belki geçici olarak bir fayda görülürse de o fayda ve menfaat gönül rahatlığı vermeyeceği için, sanki hiç menfaat bilmemiş gibi olur. Kaba kuvvetle zafere ulaşan kişi,...
Hz. Resulullah S.A.V. Şöyle Buyurmuştur; Kim, ashabımdan herhangi birisini Ali'den üstün tutarsa, hakkın üzerine perde çekmiştir. Ebuzer-i Gıfari Resulullah'ın Şöyle Buyurduğu Nakletmiştir: Kimseyi, Ali'ye tercih konusu yapmayın ki hakkın üzerini örtenlerden olursunuz! Kimseyi de ondan üstün saymayın ki gerisini geriye dönenlerden olursunuz. KAYNAK: 1...
BİR GÜN SAHABELER PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'e Hz. Ali'yi Niçin Çok Sevdiğini Sordular. Peygamber o anda mecliste bulunmayan Hz.Ali'yi çağırmaya adam gönderdi ve orada bulunanlara sordu. Birisine iyilik etseniz, o da size kötülük etse ne yapardınız? Yine iyilik ederiz, diye cevap...