“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın Rasûlüne ve Onun pâk Âl-i Âbasına, Ehl-i Beyti,Ashâbı ve Ehl-i Beyt Muhibbanları üzerine olsun. Hadisler hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’ân-ı...
Müslüman olduğunu iddia eden bir kişi, kendi hâline gururlanıp, Allah Resulünün soyunu küçük düşürmek ve onları önemsemeden, onlara karşı hasmane bir tutum sergilerse, kalbi kararmış demektir.  Resulullah'ın MUHABBET NURU ONA TESİR ETMEZ. İSLAMLIĞI  SADECE DİLİNDE KALIR. Nitekim efendimiz Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:...