0
614

CENÂB-I HAKK,TÜM MAHLÜKATI MAHŞER YERİNDE TOPLADIĞIN’DA,
Hazret-i Fâtime,sağ omuzunda Hazret-i Hasan,ın zehirli gömleği,başında Hazret-i Ali’nin kanlı sarığı,sol omuzunda Hazret-i Hüseyin’in kanlı gömleği ile gelip arşın altında buyuracaktır:”illahi,senin habibin Muhammed Mustafa,nın evladını katledenleri,onlara buğz ve ihanet edenleri,bugün haklarından gelinmesi ve cehennem sahibine teslim et ki gözümün yaşı durup,hararetim teskin olsun.”Cebrail,Hazreti Muhammed’e haber verir:”Yâ Muhammed ,Fâtime arşın eteğini tutup Ehlibeyt’inize zulmedenlerin cezasını talep ediyor.Hakk’ın ona merhameti coştu,birazdan hepsini helak eder.”der.Hz.Muhammed hemen arşın altına gidip görür ki Hazret-i Fatime Cenâb-ı Hakk’a secde etmiş feryat ediyor.Hazret’i Peygamber,”gözümün nuru,başını secdeden kaldır.Bu gün sızlanma günü değildir.Belki şefaat ve mürüvvet günüdür.Hasan’ımın zehirli gömleğini,Hüseyin’imin kanlı gömleğini ve Ebu Turab’ın kanlı sarığını eline al.Hakk’a yalvaralim,âsi ve günahkar ümmetime rahmetiyle muamele etsin.Özellikle benim izzetimi sakınıp,Ehlibeyt’ime muhabbetle mümtaz olanlara.Yâ Fâtime,dünyada benim evlàdıma ihanet etmiş olanlar için müebbed azap vardır.Benim ümmetim,onların arasından okun yaydan çıkması gibi çıkmıştır.
Ey gâfil ümmet,gör ki iki cihanın fahri ceddimiz Muhammed Mustafa efendimiz,dünya ve ahiret devletine bakmayıp günahkar ümmeti için taslanırdı.Siz ise,onun evladından bir hata görünce kalbinizi çevirir,muhabbet ve riayetinizi kesersiniz,Oysa tüm ilimleri tahsil etmenin neticesinin,Allah’ın Resulu’nün evladının muhabbetini kalpte zuhur ettirmek olduğunu bilirsiniz.Yani imanın aslı,Âl-i Muhammed,e saygı ve hürmet göstermektir.Cenâb-ı Hakk,ümmetin her bir ferdini, O muhabbet sebebiyle iman ile yanına alsın.Âl-i Muhammed’e bir gün muhabbet etmek,bin yıl ibadet etmekten hayırlıdır.Bu muhabbet üzere ölen cennete girer.”

KAYNAK:Peygamber efendimizin torunu Seyyid nizamın oğlu Seyyid Seyfullah külliyatı