ALLAH RASÜLÜ’NE İMAN ETTİK diyen Mümin ve Müslümanlara Soruyorum

0
412

Dönüp kalplerine bir baksınlar Orada Allah Resulü ‘nün sevgisinden başka bir sevgi var mıdır? Yok ise, onun evladına da saygı ve sevgileri olması lazımdır. Evlad-ı Resul’e sevginiz yoksa, “Allah’ın Resulü ‘ne vardır.” derseniz davanızda yalancısınız, imanınızda noksanlık vardır ve akideniz temiz değildir. Nitekim hadis-i şeriflerden birinden,”Âl-i Muhammed’e muhabbet-sevgi imandan, Âl-i Muhammed-e buğz etmek küfürdendir.” buyrulur. Demek ki onları sevmek iman alâmeti, onlara buğz etmek küfür alâmeti imiş. Allah’ın Resulü ‘nü ve Ehl’i Beyti’ni severiz diyenler, Evlâd-ı Resul’ü ağırlayıp onlara hürmet etmeyi, makam, mevki ve mal sahibi kimseleri misafir etmekten daha fazla seviyorlarsa, davalarında samimidirler, imanlarında eksik yoktur akideleri tertemizdir.