AMMÂR BİN.YASİR BÜYÜK BİR KAHRAMANDI VEYSEL KARÂNİ İLE BİRLİKTE KİM ONLARI ŞEHİD ETTİ!!!

0
188

Ammâr bin.yâsir’in hayatını okuyanlar onun çok cesur ve gözü-pek bir kahraman olduğunu hemen fark ederler,ayni zamanda Hz.Peygamberin ilk kadın ve Türk kökenli sahabelerden sümeyye hatun’un oğludur..Her zaman ve her yerde Ehl’i Beyt’in ve dolaysiyle Hz.Ali’nin yanından yer almıştır;Zulmun her çeşidine baş kaldırmış onurlu bir sahâbidir. Hz.Osman’ın hilafeti döneminde vuku bulan bütün haksız uygulamalara yolsuzluklara sert bir şekilde karşı çıktığı için Hz.Osman çevresinde yuvalanan kötü niyetli yöneticileri tarafından cezalandırıldı bu sırada bu mübarek zatın bir kaburga kemiği kırıldı.Hz.Ammâr’ın yaşı o günlerde 80’in üzerindeydi!zaten kendisi ashâbın en yaşlılarından.Peygamber Efendimizden yaklaşık 5-6 yaş küçüktü Hz.Ammâr zulme karşı tepkisini “SIFFİN: Savaşında da gösterdi. Rivayete göre yaşı 95 yaşına yaklaşmıştı ! Yemen’in ANES kabilesinin bu ihtiyar delikanlısı,yaşına bakmiyor;Hz.Ali’nin saflarında yerini almış,Muâviye’nin başını çektiği “azgın çete”ye karşı Veyselkarani ile birlikte olanca gücüyle kılıç sallıyorlardı. Buradan oraya,oradan şuraya koşup duruyordular..”Ey insanlar! Cennetten mi kaçiyorsunuz ! ? Ben Yasir oğlu Ammâr’ım ! Bana gelin !” diye öyle haykıriyordu ;karşı tarafı kurtuluşa çağıriyordu. Kendisine sunulan bir süt şerbetinin ardından artık sonun geldiğini ve bu meydanda şehid olacağını anlamasına rağmen o yinede yılmiyordu,korkuya kapılmiyor;”Bu gün sevgililerime kavuşacağım !”diyerek kılıcını daha bir şevkle sallıyordu…
Tam o sırada Muâviye’nin “azgın çetelerinden Ebül-Ğâdiye el Cüheni adlı bir mel’un,bir kaç eşkiyâ ile birlikte Hz.Veyselkarani ile Hz.Ammâr’ın üzerine saldırıp onları o gün öldürdüler! ihtiyar delikanlı artık şehid olmuş;özleyenine ve özlediklerine kavuşmuştur.
Allah gani gani onlara rahmet etsin mekkânları cennet olsun inşallah.