EHL-İ BEYT AŞIĞI ÜNLÜ MÜFESSİR CENNET MEKAN ZEMAHŞERİ HZ.LERİ TEFSİRİNDE ŞÖYLE DİYOR

0
383

Kıyamet gününde her şahıs kendi sevdiği ile mahşere geleceği konusunu işler ve daha sonra şöyle der: O halde Ehl-i beyt’i sevip onların hidayetine iktida edenler nasıl onlarla birlikte haşrolmasın ki ? Ve bu konuda şöyle bir şiir de söylemiştir:
Şüphe ve ihtilaflar çoğalmış,herkes de kendisinin doğru yolda olduğunu iddia ediyor.
Ben ise ” lâ ilahe illallah “ile Ahmede’e ve Âl-i’ âbayâ olan sevgime sarılmışım…
Ey Müslümanlar!Bir Köpek Ashab-ı Kehfi sevmekle saâdete ermiştir.Bende Hz.Peygamber’in Ehl-i Beyt’ini (neslipâkını) sevmekle nasıl şekavet ve bedbaht ehli olurum ki!