EHL-İ BEYT’İN SEYYİD VE ŞERİFLERİN ÖNEMİ NEDIR.!!!
Ehl-i beyt vahiy evinin çocukları Nübüvvet bahçesinin çiçekleri dır elçi’nin öz canlarıdır Yüce Rabbim Velileri…ümmetin sınavları …Tabiidir ki”islamda olduğu gibi “MÜSLÜMANLAR ARASINDA DA ÇOK AYRICALIKLI BİR ÖNEME SAHİPTIRLAR;
Sahip oldukları makam diğer tüm insanlardan yüce olduğu gibi geçirdikleri sınavlar da diğerlerinkinden daha büyüktür. 2.Halife Hz.Ömer vurulduğunda ;oğlunu yerine halife tayin etmesini istiyenlere;”Bir aileden bir kurban yeter”demiştir.Oysaki Ehl’i beyt Tüm canlarını ve cananlarını,islam’a kurban vermişlerdir.Halbuki onlar hepimizden daha çok insanlardı inandıklarına.Şeriati’nin dediği gibi ;”Din bir sevgililer bilincidir;Onlar ;sevdiklerini Allah için sevdiler,sırt döndükleri her şeye de Allah için küstüler ve terketiler,Ümmetin bu gün geldiği vahim durumun tarihteki en büyük nedeni nedir ? Diye sorulursa Resulullah’ın ümmetine ağır emanet (sekaleyn) olarak bıraktığı o ikilinin ümmet tarafından birlikte sahiplenilmediği ve her birinin bir kesim elinde diğerine karşı silah olarak kullanıldığı meselesidir derim.Ümmetin bir kesiminin ağır emanetlerden Kur’an-ı alıp Ehl-i beyt’i ayni kur’an ile yok saymaya çalışması Ehl-i beytin yok edilmesine vesile olduğu gibi kur’an’ın da imhasına sebeb olmuştur.iki haktan bir batılın eline geçerse batıl ilk önce elindeki hak ile diğer hakkı imha eder,sonra da elindeki hakkı mahveder.Bundan olsa gerek Resul-i kibriya sıkı sıkıya Kur’an ile Ehl-i beyt’e birlikte sahip çıkılması gerektiğini ümmetine tenbih etmiş ve bu ikisinin birbirinden asla ayrılamayacağını vurgulamıştır.Fakat ümmet Resul’ün Hakka yürümesinden sonra varlıklarını ortadan kaldırdı,daha sonra da insanlığa dünya ve ahiretleri için saadet vesilesi olan dini,ibadetler hariç tümüyle ters-düz etti,bunun cezası olarak da dünyalarını hüsrana uğrattıkları gibi ahiretlerini tehlikeye sokmuş oldular.
Şurası bir gerçek ki peygamberden sonra ihtilafa düşen ümmetinin,batılı temsil eden kolu hakkı temsil eden koluna her zaman galip gelmiştir.Tüm peygamberlerin ümmetinde böyle olduğu gibi peygamberimizin ümmeti de aynı kaderi paylaşmıştır.Emevi Abbasi hakimiyeti bunun en bariz örneğidir.
Fuzuli’nin beyitlerinde Ehl’i beyt ile ilgili ağzından döktüğü şu dizileri ne güzeldir.
Dünya mülkü ve meylemişiz.
Fakirlik kimyasını,saadet bilinci saymışız.
sen söz et ey felek ;makamdan,maldan ve mülkten .
Biz kanaat ehliyiz,fakirlik adetimizdir.

0
190

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Genel Başkanı