HADİS-İ ŞERİF

0
773

KADI İYAZ ŞİFA İSİMLİ KİTABINDA: HZ.RESULULLAH S.A.V. ŞÖYLE BUYURMUŞTUR.

Benim ailemi tanımak cehennem ateşinden kurtulmaya sebeb olur.Benim ailemi sevmek sırat köprüsünden geçmeye neden olur.Benim ailemle dost olmak ise azâbdan güvende olmaya sağlar.Bu Hadisi kadi iyaz şifa kitabının 1328 numaralı 2.cüz’ünde bahsetmiştir.

KAYNAK:

1- Tırmızi Menâkib 3786,suyuti Camiü’l Ehadis c.3 s.430 no.9091  Taberani Mu’cemul kebir c.3 s.63 no.2678,Heysemi mecma ‘9/163 Ali el -muttaki Kenzü’l Ummal c.1.s.186 no.950

2 – Kadı iyaz şifa s.293-1328