HADİS-İ ŞERİF

0
664

HZ.ALİ HAKKINDA HZ.PEYGAMBER S.A.V. ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
“(Allah’ın özenerek yarattıği,mükerrem kıldığı,halifem dediği hatta yarattıktan sonra onunla meleklerine övündüğü ve meleklere onun azameti karşısında secde etmelerini istediği ve eşyanın sırrını bilen o) Âdem’in muhteşem ilmi azametini,Hz.Nuh’un (kamil) takvasını,Hz.İbrahim’in sonsuz hilmini,Hz.Musa’nın heybetli azametini ve ibadet abidesi olan Hz.İsa’nın ibadetini görmek isteyen Hz.Ali’ye baksın.”
Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Allah’u Teâlâ bu peygamberlere verdiği özeliklerin hepsini bir defada Hz.Ali’nin şahsına vermiştir.Başka bir deyimle kainatin sırrı olan Hz.Ali Tevrat’ın,incil’in,Zebur’un ve kur’an’nın hafızı bilakis özü ve ilmin şehrinin kapısıdır.

KAYNAK:
1-Zeha’irul ukba,s.100 Bu kitap Hz.Ömer b.Hattap’dan rivayet etmiştir.
2- Yenabi’ul mevedde,c.1.s.249