HZ.ALİ (K.V.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
BAZI YÖNETİCİLER MEVKİ VE MAKAM SAHİBİ OLUNCA KENDİSİNE KİBİR VE GURUR GELİR FARKINA VARMADAN İTİBARINI KAYBEDİYOR…

0
195

Yöneticilerde ahde vefa yoktur.
Emir-ül müminin bu vecizesinde önemli bir toplumsal hastalığa dikkatimizi çekmektedir,kişi makam mevki sahibi olunca,kendisine kibir ve gurur gelir İşlerinin yoğunluğu öne sürerek verdiği sözü unutur.Onu yerine getirmez. Gerçekten yöneticilik çetin bir imtihandır.Çoğu insan bu sınavı kaybediyor.Mevki makam sevdasıyla birlikte âdeta sarhoş oluyor. kendini ve etrafını kontrol edemiyor.
Bu sefer kişilik vasıfları yok oluyor. Kişinin en önemli vasîflarından birisi ahde vefadır.Yönetici olan kişide işte bu özellik ve güzellik gidiyor,verdiği sözleri yerine getiremiyor.Metindeki müluk kelimesi ayni zamanda mal mülk sahibi kişiler anlamına geliyor.
Bu konuda bir kısım servet sahipleri de yöneticiler gibi davranıp ahde vefa göstermiyorlar Ayrıca,parayı yönetenler de para sahipleri gibi oluyor.Onlar da hep servet hesabı yapıyor,Kendi elindeki sermayenin artırılmasından başka düşünceleri olmuyor.Bazen yokluk mertliği bozuyor.Ekonomik krizlerden etkilenerek verdiği sözleri yerine getirmeyenler bulunuyor,İşte Hz.Ali böylelerini kastederek bu sözü söylemiştir.Ne yazık ki,son zamanlarda herhangi bir şekilde para ve mevki sahibi olan bazı kişilerin eşlerine olan ahitlerini bozarak hak ve hukuka riayet etmek sizin evlilik dışı birliktelikler nedeniyle birinci eşlerini boşadıklarını ve ailesini dağıttıklarını müşahde ediyoruz.

BİLGİ BELGELER:
1-Sad Kelime-i Hazreti Ali
2-Vatvat diye şöhret bulmuş Reşidüddin Muhammed bin.El vatvat (481-578)/1088-1182 dört büyük halifenin sözleri derleyerek hizmete sunmuştur.
Süleymaniye kütüphanesi,Aşir Efendi böl.No:131