HZ.RASULULLAHIN EHL-İ BEYTİ/ TORUNLARI KUR’AN İLE BİRLİKTE KİYAMETE KADAR DEVAM EDECEKLER!!!

0
428

Bütün müminler her ikisinin’de haklarını koruması,ve saygı göstermeleri gerekir.
Hz.peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur;
“Şöphesiz ahirete çağrılıp gitmem yakındır,size iki büyük ve hukuku ağır emanet bırakiyorum. Birisi,aziz ve celil olan Allah’ın kitabı kur’an diğeri de gözümün nuru ehl-i beytimdir. Allahın kitabı kur’an Semadan yeryüzüne uzatılmış ilahi ve nurani bir iptir latif ve habir olan her şeyi bilen rabbim bana bildirdi ki; Kur’an ile Ehl-i beytim ahirette kevser havuzunun başında bana gelene kadar birbirinden ayrılmiyacaklardır. Öyleyse sizler size emanet ettiğim bu iki şeyden bana nasıl halef olduğunuza benden sonra onlara nasıl davrandığınıza iyi bakınız;Onların hakkını korumaya dikkat ediniz.
Yine Rasulullah buyurmuştur ki;
“Sizin en hayırlınız benden sonra Ehl-i beyti’me karşı en hayırlı davranan kimselerdir.”
“Allaha yemin ederimki bana ve ehli beytime buğzeden ve bizi kızdıran kimse muhakkak cehenneme girer.”
Ehl-i Beytim Nuhun gemisi gibidir,
O’na binen kurtulur, uzak duran boğulup helak olur…
“Rabbim bana,Ehl-i Beyt’im içinde kim Allahın birliğini ve benim Peygamberliğimi kabul ederse ona azap etmeyeceğini vaadetti.”

KAYNAK:
1-Ahmet bin hanbel’in Müsnedi C.3,S.17,C.5,S.182;
Tabarani,el mu’cemu’l kebir,C.5,S.154,H.4922- 4923;Tirmizi menâkıp,S.32,H.3788
4- Hakim,Müsterdek C.3,S.311;Ebu Ya’la,Müsned,
H,5924 4-Hakim.Mustedrek,
C.3,S.150;ibnu hiban,el-ihsan C.15,S.435,h,6978
5 – Hakim Musdedrek C.3,S,151 ;Ahmet bim Hanmel,Müsned,C.3,s157;Tabarani,el-kebirh.2636-2638
6 – Hakim,Müsdetrek C.3,S.150
7- ibni kesir tefsir,C.7,S.201