HZ.RASULULLAH (SAV)ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: Bilinki her kim Ali’yi ve evlatlarını kalbiyle severse Allah’u Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: “Onlar Cennete girerler ve orada hesapsız olarak kendilerine rızık verilir.” “Onların Düşmanları da Alevli ateşe atılacaklardır.” Maâşer günü; Cehennem gökten yeryüzüne indirildiğinde büyük bir görültü ve uğultuyla feryât kopararak dünya ya yol aliyor, dünyada hiç duyulmayan bir sesle, uğultu, ve iniltiyle iniyor, Görevli melekler zar zor zaptedebiliyorlar.içi fokur fokur kayniyor, “Cehennem ehli beyt düşmanları’nı biran önce yutması için sabırsızlaniyor. Öfkesinden neredeyse çatlayacak hale gelir,İçine ne zaman cehennemlik bir topluluk veya neslipâk düşmanları atılırsa, cehennem bekçileri onlara sorarlar:”Ey allah’ın kulları ve Rasulullah’ın evlatlarının düşmanları,siz dünyada iken size hiçmi uyarıcı ve öğretici gelmedi mi, uyarılmadınız’mı ? Onlar ise şöyle derler:’ Evet,doğrusu bize uyarıcı da öğretici’de geldi fakat biz inanmadık umursamadık ve yalanladık?Görevli melekler o zaman girin cehenneme… SEYYİD HÜSEYIN ZERRÂKİ DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI

0
218