KİM ASHABIMDAN HERHANGİ BİRİSİNİ ALİ’DEN ÜSTÜN TUTARSA HAKKIN ÜZERİNE PERDE ÇEKMİŞTİR!!!

0
166

Ebuzer-i Gıfari’den Resulullah’ın Şöyle Buyurduğunu Nakletmiştir:
Kimseyi,Ali’ye tercih konusu yapmayin ki hakkın üzerini örtenlerden olursunuz! Kimseyi de ondan üstün saymayin ki gerisini geriye dönenlerden olursunuz.

KAYNAK:

1-İsbâtü’l-Hüdât C.1.S.519
2-İkâbü’l-A’mâl,
S.249
3 – El-Emâli-Şeyh Saduk,S.522,isbâtü’l-Hüdât,C.2,S.71
Envârü’l Hidaye S.137 Bihâru’l-Envâr C.38,S.14,Gâyetü’l Merâm,454. 4-Bihârü’l-Envâr,c.38,s.14,El-Emâli Şeyh Tusi) C.1,S.153
(az farkla)