MAHŞER GÜNÜ EHLİ BEYTİ/ SEYYİDLERİ TANIYANLAR SIRAT KÖPRÜSÜNÜ GEÇECEKLER!!!

0
147

MENÂKIB’DA ŞÖYLE GEÇMEKTEDİR:

1.Senediyle Zâdan Kanalıyla Selman El Farisi’den şöyle nakledilmiştir.

Rasulullah (s a.v.) en az on kez Ali’ye şöyle söylerken işittim:
Ya Ali! Cennet ve Cehennem arasındaki A’RAF,Sen ve senin evlatlarından olan vasilerdir.Sizi tanıyan ve sizin kendisini tanıdığınız kişiden başkası cennete giremez Cehennem’de sizi inkar eden ve sizin kendisini inkar ettiğiniz kimseden başkası giremez…

MAKRUN’DAN ŞÖYLE NAKLEDİLMİŞTİR.
Hz.Peygamberin torunu İmam Cafer es Sadık ı şöyle söylerken işitim: “İbnü’l- Keva,Emir’ül Mü’minine geldi ve ona bu âyeti sordu.O da şöyle buyurdu: “A’RAF” Biziz ve bize yardım edenleri simalarından tanırız.Biz o A’RAF’IZ Kİ,Allah ancak bizi tanımak yoluyla bilinir.Biz,Yüce Allah’ın kıyamet günü Sırâta diktiği A’RAF’IZ.Cennete ancak bizi taniyanlar ve bizim kendilerini tanıdıklarımız girerler. Cehenneme de bizi inkar edenler ve bizim kendilerini inkar ettiklerimiz girerler.
Allah dileseydi,elbette kendisini insanlara tanıtırdı.Lakin kapıları,dosdoğru yolu (SIRAT),dosdoğru hidayet yolu (SEBİL) ve onunla kendisine yönelilen veçhi kıldı. Bizim velayetimizden ayrılan veya başkalarını bizden üstün tutanlar, dosdoğru yoldan ayrılmışlardır ve ona tutunan insanlarla bir değillerdir.Birbirine dökülen bulanık kaynaklara giden insanlar ile Rabbinin emriyle asla kesilmeksizin akan saf kaynaklar olarak bize yönelen insanlar kesinlikle bir değillerdir.

KAYNAKLAR:
683-A’raf süresi 7,46
684-Haskani Şevahid C.1,S.263 Hadis N0;256
685-Salebi Tevsir,C. 12,S 360-361.
686- Bahrani,Gayetül-
Meram,C.4,S.45
687- Kâfi,C.1.S.184 Hadis no: 9