RASULULLAHIN VEFATINDAN SONRA ÇIKAN FİTNELER VE MEYDANA GELEN OLAYLAR !!!

0
316

Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v) Söyle Buyurdu;
“Benden sonra fitneler olacak,bu durum zuhur ettiğinde Ali bin Ebi Talib’in tarafını tutunuz.Nitekim kendisi hak ve batılın arasını ayrıt eden Faruk’tur.Ayni Kitabın 613.Sayfasında da Resulullah şöyle buyurdu:
“Ey Ali,baği (asi) bir toplum, sen hak üzere olduğun halde sana karşı savaşacaktır.O gün,her kim sana yardımcı olmazsa o kişi benim ümmetim de değildir.
imam Ali’ye karşı savaşan baği toplumun Muaviye ve taraftarları olduğu Buhari’nin de nakletmiş olduğu şu hadisten belli olmaktadır,Rasulullah şöyle buyurdu:
“Ey Ammar,seni baği bir topluluk öldürecektir.”
Ammar bin yasir Hz.Peygamberin s.a.v.’mın islamiyetin yayılışından ilk şehid olan Türk kökenli kadın sahabe sümeye hatun’un oğludur.
Ammar bin yasir hazretlerini öldürten Muaviye bin Ebu Süfyan idi.Bu tüm islam tarih kitaplarında sabittir.Bu açıklığa rağmen halen bu zamana kadar muaviye’yi savunmak için bazı alim kardeşlerimizin muaviye,sahabedi’r alehinde konuşmayın suçsuzluğunu ispat etmek için çaba harcamaktadırlar.Fakat burada büyük hata yapmıştır,Af edilmesi mümkün gürünmüyor Yukarda zikrettiğimiz hadisi nakleden Buhari bile Muaviye’yi ancak iyilik ile sahihinde anmıştır.
Hz.Resulullah şöyle buyurmuştur:”Ey Ebu Rafi,benden sonra bir toplum Ali ile savaşacaktır.O topluma karşı savaşmak Allah Rızası için haktır.
Her kim o topluma karşı eli ile cihad edemez ise dili ile cihat etsin.Her kim o topluma karşı dili ile cihad edemez ise kalbi ile o topluma karşı cihat etsin.Yine Hz.Peygamberin manevi kardeşi olan VEYSELKARAN’İ Hazretleri’de sıfin savaşında Hz.İMAM Ali Murteza’nın safında savaşırken Muaviye tarafından şehid edildi.? Maşer günü nasıl Hz.resulullah’ın huzuruna çıkacaklar.

KAYNAK:

KENZUL-UMMÂL ADLI KİTAP’TAN
CÜZ 11.SAHİFE