RESULULLAHIN (S.A.V.)’MIN EHL-İ BEYTİ-NİN SEVGİSİ ÜZERE VEFAT EDENLERİN MÜKAFATINI GÖRÜNÜZ!!!

0
259

Kim ehli beytin sevgisi üzere ölürse şehid olarak ölmüştür, günahları bağışlanmış tövbe etmiş,imanı kâmil bir mümin olarak ahirette intikal etmiştir…
ilk olarak ölüm meleği ardından’da Münker ve Nekir onu cennetle müjdeler.
Gelinin kocasının evine uğurlanması gibi o da cennete uğrulanır.
Kabrinde cennete doğru iki kapı açılır:Kabri meleklerin ziyaretgâhı haline gelir….

KAYNAK:
1-Müsned-i Ahmet Bin.Hanbel,cilt 3,S.49
2-Tefsir-i keşşaf,S.4,
S 220
3-Biharu’l-Envar,C.77, S,47