ALLAH RASULU ŞÖYLE BUYURMUŞTUR; DÜNYADA KİM TORUNLARIMA İYİ BAKARSA AHİRETTE MÜKAFATINI ALACAKTIR!!!

0
531

İbn-İ Sad Ve Molla Siret’in’den:
Resulullah (s.a.v.) Şöyle buyurdular:
“Ehl-i Beytime sımsıkı sarılmanızı size vasiyet ediyorum.Yarın ahirette bunu size soracağım.
Dünyada her kim ehli beytime hasım olursa,âhirette onun hasımı ben olurum.
Bende kimin hasımı olursam,o kişi felâh-ı ebediden mahrum olur.
Her kim benim ve Ehl-i Beytimin hukukunu korursa Cenâb-ı Hakk’tan felâh-ı ebediye’ye kavuşmak hususunda ahd’u emân almış olur.
Ben ve Ehl-i beytim,Cennette bir ağacız,dalları dünyada’dır.Allah’a kavuşmak isteyen bu dallardan birine tutunsun.

KAYNAK:

İbn Sa’d, 8.ve 9. yüzyıllarda yaşamış hadis, siyer, tarih ve neseb bilgini.İslam dünyasında meşhur olan Tabakat adlı kitabıyla bilinir. Basra’da tabiin ve tebeu tabiinden olan alimlerden ders aldı. Hadis almak amacıyla Kufe, Medine ve Mekke’ye seyahatlerde bulundu.
Doğum: MS 784, Basra,Irak
Ölüm tarihi ve yeri: MS 845,Bağdatta vefat etmiştir