ASR-I SAÂDETTE ORUÇ – EL MECMÛ’UL FIKH-Î

0
172

RAMAZANDA ORUÇ TUTMAMASINA İZİN VERİLENLER

‘’Onlar; günahlarına tevbe eden, ibâdetle meşgul olan, hamdeden, oruç tutan, rükû eden, secde eden, iyilik ve güzellikleri teşvik edip yayan, her türlü kötülük ve çirkinliğin önünü almaya çalışan ve Allah’ın koyduğu sınırları gözetenlerdir. Rasûlüm! Sen böyle gerçek mü’minleri müjdele!(Tevbe/112)

İkinci Akabe bey‘atı gecesi Ensâr yetmiş küsür kişi olarak Resûlullah’a (s.a.s.) bey‘at ettiklerinde Abdullah b. Revâha (r.a.), Peygamberimiz’e (s.a.s.):

“–Rabbin ve kendin için dilediğini şart koş” demişti. Allah Resûlü (s.a.s.):

“–Rabbim için O’na kulluk etmenizi ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanızı; kendim için de mallarınızı ve canlarınızı neden koruyorsanız beni de onlardan korumanızı şart koşuyorum”buyurdu.

Oradakiler:

“–Bunu yaparsak bizim için ne var?” diye sordular. Efendimiz (s.a.s.):

“–Cennet”buyurdu.

 Onlar da:

“–Kazançlı bir alış veriş; biz bu alış verişi bozmayız, bozulmasını da istemeyiz” dediler de bunun üzerine bu âyet-i kerîmeler nâzil oldu.

Cenâb-ı Hak, bu âyet-i kerîmelerde kendi yolunda malıyla canıyla cihad edebilecek, bu hususta hiçbir fedakârlıktan çekinmeyecek, cenneti kazanma uğruna dünyayı feda edebilecek kâmil iman sahibi mü’minlerin özelliklerini saymaktadır. Bu vasıflar şöyledir:

~Malını ve canını cennet karşılığında Allah’a satmak,

~Allah yolunda savaşmak, cihad etmek ve şehîd olmak.

Allah yolunda maldan ve candan fedâkârlığın cennete girebilmenin iki mühim şartı olduğuna dair şu hâdise ne kadar ibretlidir:

Beşîr bin Hasâsiyye (r.a.) anlatıyor:

Resûlullah (s.a.s.)’e bey’at etmek için geldim. Bana:

‘’Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna şehâdet etmemi, namaz kılmamı, zekât vermemi, İslâm’ın öğrettiği şekilde haccetmemi, ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihâd etmemi şart koştu.’’

 Ben de şöyle dedim:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihad ve sadakadır. İnsanlar cihaddan kaçan kimseye Allah’ın gazab ettiğini söylüyorlar. Ben ise cihad meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadakaya gelince, benim malım küçük bir koyun sürüsü ve on deveden ibârettir. Onlar da ehlimin maîşet kaynağı ve binek hayvanlarıdır.”

Resûlullah (s.a.s.) elimi tuttu, salladı ve şöyle buyurdu:

“–Cihad yok, sadaka yok, peki o hâlde nasıl cennete gireceksin?!”

Bunun üzerine:

“–Yâ Rasûlallah! Bey‘at ediyorum.” Dedim ve Allah Resûlü’ne, koştuğu bütün şartlar üzerine bey‘at ettim.’’

Zeyd bin Ali babasından O’da dedesi Ali’den bana söyledi dedi ki: (Allah’ın selamı üzerlerine olsun)

‘’Allah ramazanda ayında oruç tutmayı farz kıldığı zaman;

Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem efendimize hamile bir kadın geldi.’’

Dedi ki:

‘’Ya Resûlullâh bu ramazan ayında oruç tutmak herkese mi farz kılındı?

Ben hamile bir hanımım oruç tuttuğumda karnımdaki bebeğin zarar görmesinden korkuyorum. (ne yapayım?’’

Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem ona dedi ki:

“Eğer zorlanırsan oruç tutmaya bilirsin, gücünüz yeterse oruç tutunuz”.

Bebeğini emziren bir kadın geldi.

“Ya Resûlullâh bu ramazan ayında oruç tutmak herkese mi farz kılındı?’

Ben oruç tuttuğum zaman sütümün kesilmesinden ve çocuğum için tehlike olmasından korkuyorum. (ne yapayım?’’

Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem ona dedi ki:

“Eğer zorlanırsan orucunu aç (tutmaya bilirsin), gücünüz yeterse oruç tutunuz”.

Susuzluk çeken hasta bir adam geldi.

“Ya Resûlullâh bu ramazan ayında oruç tutmak herkese mi farz kılındı?’’

Dedi ki:

‘’Bir saat dahi susuzluğa dayanamıyorum, oruç tuttuğumda nefsim için korkuyorum. (ne yapayım?’’

Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem ona buyurdu ki:

“Eğer zorlanırsan oruç (tutmaya bilirsin), gücünüz yeterse oruç tutunuz”.

Yaşlı bir adam iki kişinin kollarına girerek geldi

Dedi ki:

“Ya Resûlullâh bu ramazan ayında oruç tutmak herkese mi farz kılındı?

Oruç tutmaya gücüm yetmiyor. (ne yapayım?’’

Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem ona dedi ki:

“Git ve oruç tutmadığın her günün (kefareti) için yarım sâ hurma veya buğdayı fakir ve miskinlere sadaka olarak ver.”

(1 sâ= 2. 140 gr)

Rabbim biz şefaatlarına nail eylesin.

Ehl-i Beytin himmet ve nurunda buluşmak niyazıyla Selam ve Dua ile. Cesim Zeydani-13-04-2022