Ehli Beyti Sevmeyen Bir Kişi Resulullah’ın Muhabbet Nuru ona Tesir Etmez, İslamlığı Sadece Dilinde Kalır

0
486

Müslüman olduğunu iddia eden bir kişi, kendi hâline gururlanıp, Allah Resulünün soyunu küçük düşürmek ve onları önemsemeden, onlara karşı hasmane bir tutum sergilerse, kalbi kararmış demektir. 

Resulullah’ın MUHABBET NURU ONA TESİR ETMEZ. İSLAMLIĞI  SADECE DİLİNDE KALIR. Nitekim efendimiz Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur: Muhakkak Allah sizin görünüşünüze ve amellerinize değil, kalplerinize ve niyetlerinize bakar.

Bir kimsenin kalbinde Ehl-i Beyt muhabbeti saygı ve sevgi olmazsa, Allah ona nazar etmez. Böyle kimseler, burada zikrettiğimiz ayet ve hadisleri okusalar veya dinleseler, hemen içlerindeki buğzu/husumeti izhar ederek, bu ayetler Seyyidler hakkında değildir ve hadisler mevzudur derler. Al-i Resul’ü kendileriyle kıyas edip, kişinin kendisini anlatması câiz değildir, diyerek kendi sıfatlarına lâyık türlü sözler ederler.

Cenab-ı Hak, bizleri o kimselerle oturup kalkmaktan, yüzümüzü gözlerinden, kulaklarımızı sözlerinden ve izimizi izlerinden saklasın, Amin.

https://www.haberakdeniz.com.tr/mobil.php?islem=yazarlarimiz&altislem=detay&id=4095