EHLİ BEYT /SEYYİDLER ÖYLE BİR TOPLULUK-Kİ ONLARI SEVEN SIRATI GEÇER,ONLARI SEVMEYENDE HELAK OLUP CEHENNEME GİRER.!!!

0
255

Rasulullah Şöyle Buyurmuştur:
(Ya Ali) Sende iki grup helak olacaktır;Seni sevmekte aşırı gidenler sana buğzedip düşmanlık besleyenler.”Ey Ali,seninle İsa arasında bir benzerlik vardır;Yahudiler ona düşman kesildiler,hatta annesine bile iftirada bulundular.Hırıstiyanlar ise onun hakkı olmayan makama ulaştıracak kadar sevdiler.”
“Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in -Ehl-i beyt’in sevgisiyle ölürse şehid olarak ölmüştür.Biliniz ki,her kim Âl-i Muhammed’in Muhabbetiyle ölürse bağışlanmış olarak ölmüştür.Biliniz ki,her kim Àl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse tövbe etmiş olarak ölmüştür.Biliniz ki her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse,imani kamil olan mümin olarak ölmüştür.Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabetiyle ölürse,ölüm meleğı onu cennetle müjdeler.
Müslümanlar içersinde çok önlü bir şair olan Farazdak ise,”Mimiyye “olarak ün kazanan bir şiirinde Ehl-i beyt sevgisiyle ilgili şu dörtlüğü söylemiştir.
“Ehl-i beyt öyle bir topluluk ki onları sevmek iman -dır onlara düşmanlık eden küfre girer;
-Onlara yaklaşmak da kurtuluş vesilesidir.Eğer takva ehlini sayarlarsa onlardır önderleri.Eğer yer yüzünün en hayırlıları kimlerdir diye sorulsa onlardır denilir.”