EHL’İ BEYT’İN EHLİSÜNNET NEZDİNDEKİ YÜCE MAKAMLARIN VARLIĞI, BAZILARI TARAFINDAN ÇOK İLGİNÇ KARŞILANIR. VE KISKANÇLIK GURURU İÇERSİNDELER: Baziları için şöyle bir soru akla gelebilir ki,Ehlisünnet büyüklerinden bazıları ehlibeyt’in karşısında olmuşlardır.O halde Ehlibeyt,onların nezdinde nasıl yüce bir makama sahip olabilir ki ? Ehlisünnet için de şu soru akla gelebilir ki,Hz.Peygamberin Ehlibeyt’inin Müslümanlar nezdinde yüce bir makama sahip olmamaları mümkün mü? Aslına bakılırsa tarihte gerçekleşen bazı olaylar ve Emeviler’in zehirli propagandaları sonucu,Ehlibeyt toplum rehberliğinden uzaklaştırılmış ve halkın geneli o yüce insanları hakkıyla taniyamamıştır.Tanıyanlar ise tam aksine,Ehlibeyt’i sanki Hz.Peygamberin Halifelerine karşı olarak tanımışlardır.Asla öyle bir şey yoktur. gerçek bir seyyid nasıl olur’da halifelere karşı olabilir ki.! Bu mümkün değildir.! Bundan dolayı Ehlisünnet büyük yazarlarından zamahşehri ve Suyuti,Emeviler döneminde yetmişbin camii kürsüsünden Hz.Aliye lanet okutulduğunu yaziyorlar.Rebiü’l Ebrar adlı kitapta,Zamahşeri ve Suyuti’den şöyle nakiledilmektedir:”Emeviler döneminde yetmişbin camide Ali b.Ebu Talib’e LANET OKUTULMAKTAYDI,bu gelenek Muaviye’den kalmıştı .”Hz.peygamber’in seçkin sahabelerinden ve ehl’i beyt hayranı ,Hicr b.Edi gibiler de itiraz ettiklerinde sesleri boğazlarında kıstırılmış,hunharca boğazı kesilerek öldürülmüştür.

0
251