HADİS-İ ŞERİF

0
666

Hz.RASULULLAH S.A.V.ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
“Yıldızlar,yer yüzündekilere boğulmaktan güvencedir.Ehl-i Beyt’im de Ümmetime ihtilafa düşmekten güvencedir;dolayısıyla,
Arap kabilesinde veya başka birisi Ehl-i Beyt’ime muhalefet edecek olursa ihtilafa düşer ve iblis’in partisi olur.”