HZ.ALİ’YE BUĞZ EDENLER ALLAH’U TEÀLÂ ÖYLE YARATIKLAR YARATMİŞ’Kİ O’ BUĞZ EDENLERE LANET YAĞDIRACAKLAR!!!

0
100

Hz.Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:Şanı yüce olan allah,beni israilin peygamberlerine karşı yaptıkları kötülüklerden ve dinden olan ihtilaflardan dolayı gökyüzünden inen yağmurdan mahrum kılmıştı. .
Benim ümmetimi’de Ali bin Ebi Talib’e olan buğzlarından dolayı yağmurdan mahrum kılacaktır.
“Şanı yüce olan allah,öyle yaratıklar yarattı’ki kendileri ne Adem’in neslinden ne de iblis’in neslindendirler.
Kendileri Ali bin Ebi Talib’i buğz edenleri lanet etmek için yaratıldılar..
Ashap dedilerki:
Ey allah rasulü o yaratiklar kimlerdir?
Rasulullah buyurdu ki “Onlar Togyar kuşlarıdır ki,sahrada ağaçların başlarında durup;Allah’ın lâneti,Ali bin Ebi Talib’i buğz edenlerin üzerine olsun söylerler.

KAYNAK:
Seyyid Şeyh Süleyman El Kunduzi El Belhi
Yenabi’ül Mevedde sayfa 41 .