HZ.FATİMA,NIN SOYUNA ATEŞİN HARAM KILINMASI:Hakim,sahih senetle Abdullah ibn Mes’ud’dan rivayet etmiştirki:Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:Fatima iffetini kâmil olarak korudu.Bu yüzden Allah onun soyuna ateşi haram kılmıştır.Muttaki,ibn Abbas’tan rivayet etmiştir ki:Allah’ın Peygamber’i,Fatıma’ya şöyle buyurdu:Allah sana ve evlatlarına azap etmez.Yine Muttaki,ibn.Mes’ud’dan rivayet ediyor ki:Gerçekten Fatima,Kâmil olarak iffetini korudu ve bu yüzden Allah onu ve evlatlarını,cennete dahil eder.KAYNAK:1-Sahih-i buhari,Bed’ü’l-Halk kitabı,Menakıbu Karabeti Resulillah ve Menkıbetu Fatima babı.2-Feyzü’l-kadir,Fa harfi,Hadis:5833 c.4,s.4213-Sahih-i Buhâr-i,Nikah kitabı,SEYYİD HÜSEYIN ZERRÂKİ ARAŞTIRMACI YAZAR EHLİ BEYT VE NAKİBUL-EŞRÂF UZMANIDÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İST/ TÜRKİYE

0
1011