HZ.MUHAMMED(S.A.V.)’MIN EVRENSEL MESAJI:

0
435

Hüseyin Zerraki

Hz.Peygamber’in tebliğinde en fazla dikkati çeken hususlardan birisi,mesajın yoğun bir değerler sistemi içermesi ve bu değerlerin evrensel niteliği sahib olmasıdır.Vahiy sürecinde bireysel ve toplumsal düzeyde uygulama alanına konulan değerler bütün insanları kuşatan,çağdan çağa,ülkeden ülkeye değişmeyen,her coğrafyada,her toplumda ve her zaman geçerli olabilen,her ortamda davranış ve uygulamalara yansıtılabilen niteliktedir.O’nun mesajının evrensel oluşu,bizzat kur’an-ı Kerim’de ifade edilmiştir.Herşeyden
önce mesajın kaynağı,tüm insanları yaratan ve Rahman sıfatı ile onları kuşatan Yüce Allah’tır.Dolaysiyla Allah’ın Elçisinin getirdiği mesaj da evrenseldir.Hz.Peygamber ;evrensel değerleri bizzat kendisi yaşayarak ve uygulayarak çevresine örnek olmuş,herkesin anlayabileceği bir dille yaygınlaşmasını,topluma yerleşmesini ve gelecek için de yol gösterici olmasını sağlamıştır.Mesajın,önce,Hz.Peygamber’in içinde yaşadığı topluma yönelik olması,evrenselliği ile hiç bir surette çelişmez.Hz.Muhammed’in getirdiği değerler sisteminin gerek teorik ve gerekse pratik alanda yanlı olmadığını da vurgulamak gerekir.Mesaj,kendinden olmayanları dışlayarak değil,bütün insanlığı kucaklayarak evrensel olma özeliğine sahiptir.