HZ.PEYGAMBER (S.A.V.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: EHL-İ BEYTİ’M ARANIZDA YOK OLURSA DÜNYANIN SONU GELİR!

0
348

Değerli Müslüman kardeşlerim bu Hadis-i Kudsi’yi okuyun, kendinize gelininiz;

Vema Kânellahu Liyuazzib Ehum ve Ente Fiyhim. (Enfal: 33)

“Rasulü Zişanım! Sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onlara azap verecek değildir.”

Rasulullah (S.A.V.) bu âyette beyan olunan, zât-ı şerifleri hakkındaki manânın, kıyamet gününe kadar, Ehl-i Beyt’inden gelecek imamlar hakkında da tecelli edeceğini beyân buyurmuşlardır.

Nasıl ki Rasulullah (S.A.V.) Ehl-i arza emân ise, Ehl-i Beyt’i de arz ehlinin emânıdır. Bu emân hakkında pek çok hadis zikrolunmuştur. Nitekim Resulullah (S.A.V.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Ehl-i Beyt’im Ehl-i Arzın Emânıdır. Ehl-i Beyt’im Helâk Olursa Dünyanın Sonu Gelir.”

“HALAKTUL MEVCÜDÂT LİECLİKE VE HALAKTÜKE LİECLİ”

“Habibim! Mevcudâtı senin için, seni de benim için yarattım.”

Hadis-i Kudsisi mücibince, kâinatın yaratılış sebebi Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V.) ve yine kâinatın bekâsı da o zât-ı a’lâ ve onun Ehl-i Beyt’inin bekâsiyle kâimdir. Bundan önce beyan olunan pek çok hadis-i şerifde Resulullah (S.A.V.) Ehl-i Beyt’ini kendi nefsiyle müsâvi tutmuştur.


Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

DÜSEYDER Genel Başkanı