HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN EHLİ BEYTİNİ/SEYYİDLERİ SEVMENIN FAYDALARINI BİLİYORMUSUNUZ!!!

0
2142

Allah rasulunün soyunun sevmenın faydalarından biride Ölüm Anında Güzel Hal Üzere Ruhunu Teslim Etmektır Hz.İmam Ali (K.V.) Haris-i A’ver’e Şöyle  buyurmuştur: Bizim sevgimizin üç yerde size yararı olacaktır:” 1-Ölüm Meleği  gelince, 2-Mezarda sorguya çekilince 3-Allah-u Teâlâ’nin huzurunda durunca… Başka Hadiste’de Resulullah Şöyle Buyurmuştur:  Benim ailemi tanımak cehennem ateşinden kurtulmaya sebeb olur… Benim ailemi sevmek  Sırat köprüsünden geçmeye neden olur… Benim ailemle dost olmak azâbdan güvende olmayı sağlar… Bu Hadisi Kadi İyaz Şifa İsimli Kitabının 1328 numaralı 2.cüz’ünde bahsetmiştir…. KAYNAK: 1- Tırmızi Menâkib 3786, 2- Suyuti Camiü’l Ehadis C.3 S.430 N0:9091  3- Taberani Mucemul kebir C.3 S.63 N0:2678, 4- Heysemi mecmua 9/163  5- Ali el -muttaki Kenzü’l Ummal C.1.S.186 N0:950 6 – Kadı iyaz şifa isimli kitap S,293-1328