Hz.Resulullah (s.a.v.)şöyle Buyurmuştur:

0
165

Kim,ashabımdan herhangi birisini Ali’den üstün tutarsa,hakkın üzerine perde çekmiştir.
Ebuzer-i Gıfari Resulullah’ın Şöyle Buyurduğu Nakletmiştir:
Kimseyi,Ali’ye tercih konusu yapmayin ki hakkın üzerini örtenlerden olursunuz!Kimseyi de ondan üstün saymayin ki gerisini geriye dönenlerden olursunuz.

KAYNAK:

1-İsbâtü’l-Hüdât,
C.1.S.519
2 – İkâbü’l-A’mâl,
S.249
3 – El-Emâli (Şeyh Saduk),S.522,isbâtü’l-Hüdât,C.2,S.71,Envârü’l Hidaye ,S.137 Bihâru’l-Envâr C.38,S.14,Gâyetü’l Merâm,454. 4-Bihârü’l-Envâr,C.38,S.14,el-Emâli Şeyh Tusi) C.1,S.153
(az farkla)