İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİNİN SIRLARI?

0
202

Değerli müslüman kardeşlerim!
Mirac,Resul-i ekrem (s.a.v.) in göklere, fezaya, uzaya olan seyahati demektir. Bu seyahat mekke-i mükerreme den,mescid’i Aksaya ve oradan yedi kat gökleri aşıp huzuri ilahiye ye çıkan çok mübarek ve kutsal bir yolculuktur.Peygamber Efedimiz kâinat namına ve küllî olarak Allah cc ile görüşmüştür. O gece sır perdeleri açılmış,birçok hakikat, cennet ve cehennem gösterilmiştir.
O yolculukta maddi kanunlar durmuş zaman,mekan,ölçü ve mesafe aradan kalkmış, ışitme ve görme şartları değişmiş, akıl dona kalmış,fizik ötesinde hâdiseler vuku bulmuştu.işte bunun içindir ki MİRAÇ bir mucizedir.
Miracı hediyeleri üçtür;
1- Günde 5 vakit namaz. 2- Bakara suresi son ayetleri ki, iman esasları ve dua dan ibarettir.
3- şirk koşmayan müminlerin eninde-sonunda af edilecek müjdesi.
Dolayısıyla bu MİRAÇ gecesini; Namaz,kur’an iman, dua,zikir, tekbir, tehlil ve tevbe ile ihya edilmeli.
Bu mübarek gecelerin kulluk hayatımızda manevi zirveye ulaşmak için, birer fırsattır.
Evet mübarek MİRAÇ gecesi,Bizlere,ailemize,islâma ve insalık ailesinin huzur ve selametine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim, Namazınız miracıniz olsun, hürmeti taha yasin inşallah.