Mahşer Günü Bütün Tarikatlar Hz.Ali’nin (k.v.) Bayrağı Altında Toplanacak!

0
379

Müellifin Adı: Muinuddin Muhammed Emin Hirevi, 800-900 Hicri Yılları Arasında Yaşamıştır. 
Kitabın Adı: Mearic’un-Nübüve
Altınparmak Peygamberler Tarihi
Hz.Rasulullah (s.a.v.) tarikatlarla ilgili şöyle buyurmuştur:
Mahşer günü Liva-i Hamd bayrağı elime verilir. Adem Aleyhisselam’dan İsa Alayhisselam’a kadar bütün peygamberler, sıddıklar, şehidler ve bütün iman ve irfan sahipleri bu bayrağın altında toplanırlar.
Sonra her fırka için burak, hulle ve taç hazırlanır Habibullah’a Nurdan bir Taç, ipekten elbise giydirilip, Liva-i Hamd bayrağını Hz.imam Aliyyül-Mürtezâ’nın eline verirler.Bütün bayraklar Liva-i Hamd’ın gölgesi altında olurlar.
“HZ.ALİYYÜL-MÜRTEZA’NIN TARİKATINA BAĞLI OLANLAR”
Onunla beraber Adn cennetine doğru hareket ederler.
Resulullah Salallahu Aleyhi ve Sellem başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmuştur:
Ali bin Ebu Talib cennetin develerinden bir deveye binecek başından nurdan bir taç olacak ve o tacın yetmiş bin direği vardır ve her direğin üstünde kırmızı bir yakut var ki, biniciye üç günlük yol mesafesini aydınlatıp gösterir. Elinde hamd bayrağı olup, şöyle nida edecek:
“Allah’tan başka illah yoktur Allah’tan başka illah yoktur ve Muhammed Allah’ın Rasulü’dür Muhammed Allah’ ın Rasulü’dür diye tekbir getirecek bu yüksek ve heybetli sesiyle yer ve gök sarsılacak…Mahşer meydanından hazır olan bütün yaratılmışlar diyecekler ki:
Bu ses yakın bir melek mi veya mürsel bir peygamber mi,yoksa arşı taşıyan bir melekmidır?
Bunun üzerine arşın ortasında şöyle bir nida gelecek:
Bu ne yakın bir melek, ne mürsel bir peygamber ve ne de arşı taşıyandır.Bu
Allah’ın galip arslanı Ali bin Ebu Talib’dir. Âlemlerin yaratıcısı olan Allah’ın Rasulü’nün vasisi, Müminlerin emiri, elleri ve ayakları temiz olanlara daim olan cennete önderlik edendir.”
Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ
Düseyder Genel Başkanı