HZ.FATİMA VE AİLESİ MAHŞER GÜNÜ MAHLUKATIN ARASINDAN GEÇERKEN GÖKTEN GELEN O SES!!!

0
346

Hz.Fatima’nın Mahşere gelişinde Peygamberler,
Salihler,Sıddıklar,ve Şehitler Herkes Başını Öne Eğilmelerini Gözlerini’de Kapatmalarını Emrolunacak;

Hz.Fatimanın Medinede kayıp olan mezari için hiç bir müslüman ülke kılını bile kıpırtatmiyor:
Hz.Fatıma’nın Mahşere Gelişi
Hz.Peygamber (s.a.v) Salman’a şöyle buyurdu: “Fatıma,kıyamette nurdan bir deveye binecek,Ali o devenin önünde, Hasan ile Hüseyin ise devenin sağında ve solunda hareket edecekler.Mahşer vadisinden geçerlerken Allah tarafından şöyle bir nida duyulacak: Ey mahlûkat topluluğu, gözlerinizi kapayınız,başlarınızı aşağı dikiniz;bu, Peygamberinizin kızı Fatıma’dır; bu,sizin imamınız olan Ali’nin zevcesidir;bu,Hasan ile Hüseyin’in annesidir.” (Fezail’us Sahabe,Ahmed b. Hanbel, C.2 S.957, Taberi,Zehari’ul Ukba,S.47,Sevaik’ul Muhrika,İbni Hacer, S.190
Mahşer günü Hz. Fatıma mahşere geldiği zaman herkese; peygamberler, salihler,sıddıklar ve şehitlerde dahil başlarını aşağı dikmeleri ve gözlerini kapamaları emrolunacaktır. Peygamberler, sıddıklar,şehitler ve salihlerin tamamı şu ayette şöyle beyan olunmuşlardır;Kim, Allah ve Peygamberine itaat ederse, işte onlar, Allah’ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar,şehitler ve salihlerle beraberdirler,Bunlar arkadaş olarak ne güzeldirler!” (Nisa, 69) Bu ayet Fatiha süresinde hülasa edilmiştir. “Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.Fatiha, 7)
Nimet verilenler kimlerdir? Kuran’a göre,Peygamberler, sıddıklar,şehitler ve salihler.”İnsanı hayretlere düşüren ve akılların ötesinde olan şey; Hz. Fatıma (a.s) mahşere geldiği zaman herkes ile beraber Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin de başlarını aşağı dikmeleri ve gözlerini kapatmalarıdır.Bu nasıl bir makamdır! Nasıl bir yüceliktir! Bu makamın sahibini diller ve kalemler hakkıyla ifa edebilirlermi ! Asla ifa edilemez;Yüce allah tarafından Bu kadar makamı yüksek Mübarek bi hanımın kabri bile belli değildir! Dışgöçlerin maşası”VAHABİLER TARAFINDAN MEZARI YERLE BİR EDİLMİŞ”…