MÜELLİFİN ADI:MUİNUDDİN MUHAMMED EMİN HİREVİ,800-900 Hicri yılları arasında yaşamıştır. KİTABIN ADI: MEARİCÜN-NÜBÜVE ALTI PARMAK PEYGAMBERLER Tarihi Sahife 65’te Mahşer Günü Hz.Rasulullah (s.a.v.) ileri gelir,liva-i hamd bayrağı eline verilir, Âdem Aleyhisselam’dan İsa Aleyhisselam’a kadar bütün Peygamberler, sıddıklar,şehidler, salihler ve bütün iman ve irfan sahipleri bu bayrağın altından toplanırlar,sonra her firka için burak,hulle ve taç hazırlanır, Habibullah’a Nurdan bir taç,ipekten elbise giydirilip,Liva-i hamd bayrağı Hazreti Ali’yül- Mürtezâ-nın eline verirler,bütün bayraklar Liva-i hamdın gölgesi altında olur…. “ALİ’YÜL MÜRTEZA’NIN TARİKATIN DA OLANLAR ONUNLA BERABER ADN Cennetine Doğru Giderler…..

0
278