OSMANLI PADİŞAHLARININ KILIÇ KUŞATMA MERASİMİNDE SEYYİD OLAN NAKİBÜ’L EŞRAFLARIN YERİ VE ÖNEMİ

0
363

Osmanlı ülkesine yerleşen, Yıldırım Bayezıd’in dostluğunu kazanan Seyyid Emir Sultan Hazretleri, Yıldırım Bayezıd’ın Mısır Halifesi Berkuk’dan Sultan-ı Rum ünvanını ahzetmesinde müsaadede sonra, Seyyid Emir Sultan, her muharebeye giden padişaha kılıç kuşatmak imtiyazına malik idi. Şurâsim (protokol) muahharan cüluslarda taklid-i seyfe tebeddül ederek halen yürürlükte bulunmuştur. Yıldırım Bayazıd’dan itibaren Osmanlı padişahlarına “sultan” denilmeye başlanmışsa da KILIÇ KUŞATMA merasiminin Yıldırım Bayezıd devrindeki kılıç kuşanmalardan tebeddül ederek daha sonraki devirlere intikal ettiği şu kadar var ki, İslam Âlemi’nde özellikle Abbasi halifeleri sultanlara kılıç kuşatıyorlardı.


Kılıcın Seyyid biri tarafından kuşatılması hususu ise önemlidir. Osmanlılarda H.833/M.1429 yılında vefat eden Emir Şemseddin Muhammed Buhâri ile Taklid-i seyf adet haline gelmiştir. 2.Murad’ın oğlu Fatih Sultan Mehmed’e bu adete uyularak hocasının eli ile kılıç kuşatılmıştır.

Eyüp’te Kılıç kuşanma merasimi ise, İstanbul’un fethinden Fatih Sultan Mehmed tarafından icat edilmiş, 2.Bayezıd’a orada kılıç kuşatılmıştır. Kılıç kuşanma tahta çıkıştan bir kaç gün sonra olurdu. Alayla karadan tahut denizden Eyüp’e gidilir, denizden gidilirse karadan, karadan gidilirse denizden geri dönülürdü.

Kılıç kuşatacak zatlar Peygamber Efendimiz’in torunlarını temsil eden NAKİBÜ’L EŞRÀFLAR’dır. Tahta çıkan 3.Ahmet’e H.1115/M.1703’te Nakibü’l Eşrâf Seyyid Seyfizade İbrahim tarafından kılıç kuşatılmıştır. 2.Ahmet’i müteakiben tahta geçen 1.Mahmut’a H.1143/M.1730 -1754 ‘te NAKİBÜ’L EŞRÂF İmadzade Seyyid Mehmed Efendi kılıç kuşatmıştır. O yılın Reb.1 ayının 23.günü Ebu Eyyub’l-Ensari türbesinde padişah alayı ile Edirne kapısından çıkıp Eyüp’e gitmiş, Nakibü’l Eşrâf dua ve sena ile kılıç kuşatmasından sonra Cuma namazını Fatih Camii’nde kılarak saraya avdet etmiştir. Bu kılıç Hz.Peygamber’imize aitti ve kılıç kuşatmada Yeniçeri Ağası da yardım etmiştir.

3.Mustafa da yine cülusu münasebetiyle H.1271/M.1757 ‘de Nakibü’l Eşrâf tarafından 1.Abdülhamid’de H.1283/M.1774 ‘te Sultan-ı Yesrib ve Batha ve Server-i Âlem Sallallahu Te’ala aleyhi veseleme Mensup kılınan Seyf-i saâdeti Teberrüken ve Teyemmümen şeyhü’l islam olan Seyyid Muhammed Mola Efendi tarafından kuşatılmıştır.

Bütün bunlar gösteriyor ki Peygamber Efendimiz’in torunları olan Nakibü’l Eşraf’lar Seyyid olmaları itibariyle onların elinden kılıç kuşatılmaktaydı. Gönül ister ki bütün devlet büyüklerimiz Hz.Peygamber’in gerçek soyu olan Seyyid ve Şeriflerin elinden kılıç kuşansınlar.

SEYYİD HÜSEYİN ZERRÀKİ
DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ BAŞKANI